Zrušení dotací se nedotkne kontejnerové železniční dopravy z Číny

Dotace budou sníženy na nulu

Čínský list Global Times (Huanqiu shibao) zveřejnil výsledky průzkumu mezi účastníky trhu kontejnerové železnice o možném zrušení vládních dotací na exportní přepravu.

Připomeňme, že od roku 2012 čínská vláda dotuje železniční dopravu, aby stimulovala export čínských produktů. Toto opatření mělo zvláštní význam pro odlehlé provincie Číny. Dotace umožnily výrazně snížit sazby železniční dopravy z průměrných 9000 USD na 5000 USD/FEU s další stabilizací na 5500 USD/FEU. To znamená, že objem dotací byl dlouhou dobu v různých směrech od 3 do 5 tisíc amerických dolaru na kontejner.

Čínská vláda v posledních dvou letech cíleně snižovala dotace s rostoucí poptávkou. V současnosti dotace kompenzují čínské železnici zhruba tisíc amerických dolarů za kontejner.

Sazby porostou, poptávka neklesne

Pravděpodobnost úplného zrušení dotaci v roce 2022 je podle publikace poměrně vysoká, ale nebude to mít významný dopad na poptávku v segmentu kontejnerové železniční dopravy.

Jak se k situaci vyjádřili odborníci TELS, problémy na trhu námořní dopravy, které vznikly z důvodu pandemie, vedly k mnohonásobnému zvýšení sazeb za dodávky zboží po moři a výraznému snížení spolehlivosti tohoto druhu dopravy. V důsledku toho vzrostla poptávka po železniční dopravě z Číny. A kvůli tomu: a) sazby za přepravu kontejnerů po železnici se staly srovnatelnými s námořními; b) v nadcházejícím roce se neočekává úplná normalizace situace v odvětví námořní dopravy; c) světová ekonomika a obchod se zotavují – pak bude poptávka po přepravě zboží po železnici jen růst spolu s růstem sazeb.

Ceny za kontejnerovou přepravu z Číny do Ruska a Evropy po železnici se rozhodně zvýší. Stane se tak nejen kvůli očekávanému zrušení čínských dotací, ale také kvůli indexaci tarifů pro kontejnerovou přepravu ze strany Ruských drah o téměř 12% v souladu s novou dopravní strategií přijatou v Ruské federaci.

***

Na konci roku 2021 se počet jízd kontejnerových vlaků mezi Čínou a Evropou zvýšil o 22% ve srovnání se stejným ukazatelem v roce 2020 a podle tiskové agentury Xinhua počet jízd dosáhl 15000. Zároveň se zvýšil počet přepravených kontejnerů o 29% na 1,46 mil. TEU.