Poslání a hodnoty TELS GLOBAL

img 1

Poslání společnosti TELS:

Rozvíjet světový obchod, zlepšovat podnikání našich klientů, poskytovat dokonalá schémata pro dodávku nákladů odkudkoliv na světě, kvalitně, spolehlivě a včasně.

Hodnoty

img 2

Orientace na zákazníka

Jedná se o hlubokou znalost klienta: trh, na kterém klient pracuje, jeho podnikání, požadavky na službu, na dodavatele, finanční možnosti. A také ochota podniknout kroky zaměřené na kvalitní uspokojení potřeb klienta, rozvoj dlouhodobých vztahů s ním na základě zpětné vazby o poskytované službě v souladu s cíli společnosti.

Zaměření na výsledky

Schopnost si jasně představit cíl a konečný výsledek práce. Schopnost se držet cíle a dosáhnout ho i přes vznikající potíže a překážky.

img 3
img 4

Týmová práce

Pracujeme společně a každý z nás přispívá k dosažení cílů naší společnosti. Jednáme v zájmech týmu, nikoli v našich osobních zájmech.

Flexibilita

Ochota rychle reagovat na změny, vzdávat se zastaralých metod práce ve prospěch nových, efektivnějších, za účelem dosažení obchodních výsledků.

img 5
img 6

Inovace

Do naší práce zavádíme nejúčinnější inovativní nástroje pro dosažení cílů – nejnovější technologie, formáty interakce, metody hodnocení a kontroly.

Odpovědnost

Před rozhodnutím pečlivě analyzujeme situaci, včas plníme své závazky a jsme připraveni nést odpovědnost za důsledky našich rozhodnutí a činů.

img 7