Historie TELS GLOBAL

Společnost TELS (T.E.L.S. Transeuropean Logistic Services Ltd.) byla založena v roce 2001 ve Velké Británii. Londýnská kancelář je hlavní finanční a řídící strukturou společnosti.

Od roku 2002 začala společnost vykonávat činnosti pro organizaci silniční nákladní dopravy na evropském trhu a také importní a exportní přepravy mezi Evropskou unií a zeměmi východní Evropy. S cílem poskytnout zákazníkům možnosti doručování malých zásilek nákladů bylo vytvořeno oddělení sběrných nákladů a zahájena organizace sítě konsolidačních skladů v Evropě.

K ochraně zájmů svých partnerů od roku 2003 pojišťuje TELS svou odpovědnost vůči zákazníkům v TTClub (Velká Británie). V roce 2004 se společnost stala plnoprávným členem Mezinárodní federace spedičních asociací FIATA.

S cílem poskytovat vysoce profesionální služby zákazníkům v regionu východní Evropy byl v roce 2006 otevřen podnik TELS ve Varšavě (Polsko). Společnost rychle rozvíjí svou přítomnost ve východní Evropě. Pro kvalitní servis zákazníkům, kteří potřebují dodávat zboží do zemí východní Evropy a Asie, byly na Ukrajině, v Rusku a Bělorusku vytvořeny právnické osoby, které usnadňují řešení organizačních a finančních záležitostí a řízení logistických operací v těchto regionech.

V roce 2007 společnost začíná provádět multimodální přepravu po celém světě s účastí námořní, železniční a letecké dopravy.

Za podmínek začínající světové hospodářské krize v roce 2009 TELS zvyšuje počet přepravních zakázek, rozvíjí doručovací službu pro sběrné náklady a síť konsolidačních skladů v Evropě. Geografie a rozsah služeb pro leteckou přepravu zboží se rozšiřuje.

V roce 2011 byla otevřena kancelář společnosti v Praze (Česká republika).

I přes rostoucí napětí ve světě v důsledku vývoje globální ekonomické recese, zhoršování od roku 2014 politických a obchodních vztahů mezi zeměmi pokračuje TELS ve své strategii rozvoje. Provozní a informační struktura společnosti je modernizována tak, aby poskytovala širokou škálu služeb, mezi které patří:

  • skladování a označování zboží při přepravě do zemí EAEU;
  • výstavba zrychlených doručovacích linek pro sběrné náklady;
  • rozvoj služeb pro přepravu projektových a nadrozměrných nákladů;
  • vytvoření oddělení s průmyslovou specializací (automobilový průmysl, nápoje, FMSG, elektrotechnika);
  • rozvoj služeb kontejnerové přepravy z Číny všemi druhy dopravy.

V roce 2020 krizové trendy v globální ekonomice výrazně zesílily na pozadí pandemie COVID-19 a na trhu dopravních a logistických služeb vznikla situace „dokonalé bouře“. Na pozadí poklesu globálního nákladního trhu si TELS díky kompetentní strategii řízení udržela pozitivní růstový trend ve všech obchodních ukazatelích.

S přihlédnutím k událostem, které se odehrály v globální ekonomice a politice, k nastupujícím trendům v logistice společnost TELS určila nejdůležitější principy svého rozvoje pro nadcházející roky:

  • vytvoření logistického ekosystému pro řízení dodavatelských řetězců;
  • synergie se svými klienty a partnery;
  • maximální automatizace všech oblastí činnosti;
  • neustálý rozvoj nových kompetencí prostřednictvím realizace projektů, zlepšování obchodního modelu;
  • flexibilní reakce na požadavky trhu.

Aktualizovaná strategie rozvoje si vyžádala provedení změny značky: od roku 2022 společnost působí pod novou značkou TELS GLOBAL, která odráží její touhu po globální přítomnosti na světovém trhu.