Systém řízení jakosti

Systém managementu TELS GLOBAL

Systém managementu kvality zaručuje důvěryhodnost a schopnost TELS GLOBAL splnit své povinnosti před zákazníkem a zajistit spolehlivé a včasné dodání nákladu do jakékoli destinace.
Základní filosofie TELS GLOBAL je založená na nejvyšší kvalitě nabízených služeb, maximálním naplnění potřeb Zákazníka, pečlivém zacházeni s životním prostředím v souladu s legislativou životního prostředí.

Systém managementu kvalitu je zaměřený na:

• prevenci před možnými odchylkami během poskytnutí služeb zákazníkovi
• poskytnutí kompletní informace zákazníkovi ohledně nabízených služeb
• neustálé zdokonalení v rámci rozvoje podnikatelských procesů
• otevřenost pro naše obchodní partnery a potencionální klienty, pravidelná školení a zvyšování kvalifikace zaměstnanců

Uplatnění systému managementu kvality v řízení TELS GLOBAL.

Účetnictví společnosti je vedeno v souladu s normou ISO 9001-2000.

První certifikát managementu kvality ISO 9001-2000 TELS obdržel v roce 2005. Každoročně je tento certifikát obnovovaný.

V letech 2007-2008 byl do systému managementu kvality implementován environmentální management dle Certifikace ISO 14001:2004

V září 2010 všechny kanceláře TELS GLOBAL obdržely certifikát ISO 9001-2008.

V říjnu 2008 bylo provedeno hodnocení SQAS – systém bezpečnosti a kvality a environmentálních aspektů u poskytovatelů logistických služeb na základě požadavků Evropské rady pro chemický průmysl (CEFIC). 

Během kontroly byly zohledněny následující aspekty: kvalita poskytovaných služeb, ochrana životního prostředí, bezpečnost práce, zajištění bezpečnosti během samotné přepravy. Dané hodnocení je možné zhlédnout v databázi CEFIC , která jej dostupná pro své členy.

V roce 2010 TELS obdržela Certifikát ExxonMobil, ropného giganta světa, který podniká v těžebním průmyslu. Při spolupráci se svými partnery v oblasti logistiky ExxonMobil požaduje velmi přísné dodržení ekologických norem, které mnohonásobně převyšují požadavky standardů ISO norem.

V roce 2017 byla společnost certifikována podle nové mezinárodní normy ISO 9001: 2015. Společnost  TELS vyvinula, zavedla a udržuje systém řízení jakosti v souladu s požadavky mezinárodní normy ISO 9001: 2015 a taky system e ekologického  managementu v souladu s požadavky ISO 14001: 2015.


Systém environmentálního managementu Skupiny společností TELS GLOBAL

Management TELS GLOBAL od momentu založení společnosti apeluje nejen na vysokou kvalitu poskytovaných služeb Zákazníkům, ale i také na vliv na okolní prostředí a společnost, v nichž provozuje svou činnost.

Vytvoření a podpora sytému environmentálního managementu ISO 14001-2004 dokazuje, že TELS GLOBAL bere odpovědnost před celou společností za svůj vliv na životní prostředí a usiluje o jeho maximální ochranu.

Hlavní cíle TELS GLOBAL v oblasti environmentálního managementu:

• vytvoření hodnotícího systému možných rizik v rámci prevence proti vzniku havarijních situací, k nimž může dojít během uskutečnění přeprav včetně přeprav ADR.
• poskytnutí informací obchodním partnerům ohledně požadavků environmentálního managementů, které TELS GLOBAL předkládá svým dopravcům při nabídce spolupráce.
•zvyšování úrovně ekologické gramotnosti zaměstnanců TELS GLOBAL.

Systému managementu informační bezpečnosti

17. října 2019 společnost TELS úspěšně prošla certifikací Systému managementu informační bezpečnosti na odpovědnost mezinárodnímu standardu informační bezpečnosti ISO 27001. Audit provedl Certifikační orgán TÜV (Německo).

ISO/IEC 27001 je jedním z klíčových a nejúčinnějších nástrojů pro řízení a ochranu informací. Standard stanoví požadavky na zpracování, uplatnění, fungování, monitorování, analýzu, podporu a zlepšení zdokumentovaného systému řízení informační bezpečnosti v kontextu stávajících obchodních rizik organizace. Objekty Systému manadementu bezpečnosti informací jsou veškerá informační aktiva: papírové a elektronické dokumenty, počítače, informační systémy, sítě, pracovníci, kteří ukládají a zpracovávají informace.

Certifikace na odpovědnost standardu ISO/IEC 27001 průkazně demonstruje našim obchodním partnerům a zákazníkům, že organizace zavedla efektivní řízení informační bezpečnosti a že jejich obchodní informace jsou spolehlivě chráněny.