Úspěšné příběhy

 • Grigorij

  Vedoucí kanceláře TELS GLOBAL ve Varšavě
  Grigorij

  Povězte, prosím Vás, jak jste začínal v naší společnosti a jaké byly Vaši první výzvy?

  Moje zaměstnání ve společnosti TELS GLOBAL bylo spojeno s dynamickým růstem společnosti a s plány společnosti na dobytí evropského trhu . В roce 2016 se společnost rozhodla založit kancelář ve Varšavě a několik odhodlaných a ambiciózních manažerů se přestěhovalo do Polska za účelem realizace tohoto projektu.

  Ve stejnou dobu jsem si začal hledat novou práci, kde bych mohl využit své znalosti cizích jazyků. Chtěl jsem najít práci, která by vyžádala mou energii a motivaci. Hledal jsem něco, co by mi dalo pocit elánu, zadávalo by zajímavé úkoly a přinášelo by výzvy. Chtěl jsem se neustále zlepšovat, být cenným členem týmu a dosahovat úspěchů. A pak se objevila nabídka práce v TELS GLOBAL.

  Společnost zvažovala mou kandidaturu na dvě pozice: Specialista pro obchod a Mezinárodní speditér v Polském oddělení. Nakonec, ředitel kanceláře viděl můj potenciál a nabídl mi pracovat na pozici Mezinárodního speditéra. Nelituji svého rozhodnutí. Společnost TELS GLOBAL se pro mě od prvního dne stala druhou rodinou. Každý den se do práce těším, každý den se mohu rozvíjet, získávat nové znalosti a plně využívat své dovednosti.

  S odstupem času jste stále předsvědčen, že to byla správná volba?

  Logistika byla nová obor, do kterého jsem se úplně ponořil a který mě úplně pohltil. To bylo přesně to, o čem jsem snil, co vyhovovalo mému temperamentu, stylu prace a zájmům. Mnoho kontaktů s partnery z různých zemí, každý den nové úkoly a výzvy, šílené pracovní tempo. Na nudu není čas! Nikdy se mi nelíbilo nudit se a marnit čas a moje hodnoty se shodovaly s hodnotami společnosti.

  Existuje ve Vaší kariéře okamžik, který Vás obzvlášť motivoval nebo Vám dodal sebevědomí, že jste na správné cestě?

  Všechnu svoji energii jsem vložil do toho, co jsem dělal. Pod mým vedením se výsledky Francouzského oddělení zvýšily několikrát, byla rozšířena geografie přeprav, byly zavedeny přepravy nových skupin zboží, výrazně se rozšířila databáze zákazníků a smluvních stran.

  Společnost ve mě věřila, umožňovala mi, aby jsem realizoval ideje a rozvíjel jsem se. Stal jsem se účastníkemprvního výcvikového kurzu personální rezervy pro špičkové manažery, který jsem úspěšně absolvoval. Brzy poté mi společnost učinila nabídku , kterou jsem nemohl odmítnout – nastoupit do funkce ředitele kanceláře ve Varšavě. A tak začala nova etapa mé kaiéry v TELS GLOBAL.

  Jaké dovednosti Vám pomohly dosáhnout takových výšek?

  V mém rozvoji a dosahování cílů mi pomáhají: silné snažení dosahnout výsledky, vysoká odpovědnost za svá jednání, schopnost pracovat v týmu, empatie a emoční inteligence. Je důležité poznamenat, že mě i po 17 letech stále baví to, co dělám.

  Jakými zásadami se jako Ředitel řídíte?

  Zásady, kterými se řídím:

  - Nejsou žádní nevhodní lidé. Jsou zaměstnanci na špatných pozicích a nekompetentní manažeři.
  - Bez vzájemného respektu a důvěry neexistuje efektivní tým.
  - Jsme tu, protože společnost potřebuje nás a my potřebujeme jí. Obohaťme se vzájemně.

  Motto, kterým se řídím v práci - „Když nevíš, co dělat, udělej krok vpřed! “

 • Evelina

  Vedoucí Právního oddělení
  Evelina

  Jak jste ve společnosti TELS GLOBAL začínala?

  Začala jsem pracovat ve společnosti TELS GLOBAL jako právníčka. Asi po roce mi bylo nabídnuto místo staršího právníka, vedoucího. V té době nebylo ve Varšavě právní oddělení, jsme plnili jednotlivé úkoly pro interní klienty. Poté, co bylo rozhodnuto o zřížení právního oddělení ve Varšavěmi, mi bylo nabídnuto, abych jsem vedla a organizovala činnost vytvořeného oddělení. Tuto nabídku jsem přijala s velkou radostí a trochu s nejistotou, jak jsem zvládnu novou pozici.

  Čeho si v práci v naší společnosti nejvíce ceníte? Je nějaký aspekt, který Vás nutí dále rozvíjet svou kariéru v této společnosti?

  Nepředvídatelnost. Zní to dost divně, ale teď to vysvětlím. Jde o o dynamiku, což je typické pro našé odvetví, v dopravě není místo pro nudu, pořád se něco děje, stálé čelím novým výzvám, nestandardním situacím, ze kterých musím najít řešení, které uspokojí všechny strany. Neustálý profesní rozvoj prostřednictvím získávání dalších a dalších zkušeností je to, co mě nutí usilovat o další růst v naší společnosti.

  Existují nějaké překážky v profesním rozvoji žen?

  Nevšimla jsem žádné bariéry pro ženy, před časem jsem se po mateřské dovolené vrátila do práce a nesetkala jsem se s žádnými negativními odezvami nebo důsledky toho, právě naopak. Pokládám, že v naší společnosti je možné se rozvíjet a dosáhovat profesionálních bez ohledu na pohlaví. Ženy i muži mají rovné příležitosti k rozvoji a služebnímu postupu, vše závisí pouze na kompetenci a cílevědomosti.

  Jak se Vám dáří spojovat osobní a profesní život?

  Není to snadné,asi jako pro všechny, ale díky zavedení formátu práce na dálku s možností hlídání dětí se to určitě zjednodušilo. Dbám na to, aby moji zaměstnanci dokázali udržet rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Pracujeme s nadšením a nasazením všech sil, ale dodržujeme zásadu, že efektivní zaměstnanec je odpočatý zaměstnanec, a proto se snažíme organizovat pracovní dobu tak, aby udržet rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. • Zulita

  Vedoucí oddělení Západní Evropa
  Zulita

  Jak jste se ocitla ve společnosti TELS GLOBAL?

  Před 10 lety jsem se přestěhovala do Varšavy, získala jsem svou první práci a začala jsem hledat práci ve svém oboru. Na jednom z logistických portálů jsem našla inzerát na volné místo asistenta v oddělení spedice. V té době, bez zkušenosti v tomto oboru, to byla ideální nabídka začít mé profesní dobrodružství.

  Jak se změnila Vaše kariérní cesta v TELS GLOBAL?

  Již po několika měsících práce jako asistent ve spedičném oddělení jsem dostala příležitost vyzkoušet si práci nižšího mezinárodního speditéra. V minulých letech jsem pracovala jako speditér, zástupce manažera a poslední 2 roky – manažer spedičného oddělení v západní Evropě. Vedla jsem tým, který nyní tvoří 12 lidí.

  Jakým výzvám vy čelíte každý den ve společnosti TELS GLOBAL?

  K výzvám v tomto odvětví samozřejmě patří závislost trhu na geopolitické situaci. Během posledních let tedy přežili jsme pandemii, nedostatek řidičů a válku u našich vzchodních sousedů. To vše mělo vliv na to, kde jsme se nacházeme dnes. Každý den se potýkáme se stresem souvisejícím s nedostatkem času na včasné dodání nákladů našim zákazníkům.

  Řízení týmu v tomto odvětví za podmínek nestabilního trhu umožňuje za krátší dobu získat zkušenosti na mnoha úrovních a být flexibilnější vůči změnám na trhu.

  U takto velkého týmu je také důležité uplatňovat individuální přístup ke každému zaměstnanci; je nutné umět porozumět potřebám zaměstnanců, kteří jsou základem úspěšného podnikání.

  Na čem závisí úspěch žen v tomto odvětví?

  Žena v logistice musí být odolná vůči stresu, sebevědomá a musí mít schopnosti emoční inteligence. Kromě toho by měla mít jasné cíle, o které by měla usilovat každý den. Naše společnost ukazuje, že ženy v v tomto odvětví dosáhují úspěchů jak jako specialisté, tak jako manažeři.

  Jak byste ohodnotila korporátivní kulturu naší společnosti? Existují nějaké iniciativy nebo praxe, které Vás zvláště motivují k práci ve společnosti?

  Za těch několik let, co zde pracuji, Varšavská kancelář se zvetšila více než dvakrát.Nehledě na to, ve společnosti se zachovala dobra, témer rodinná atmosféra a zaměstnanci se ve svém volném case setkávají.

  Společnost také pořádá různé akce, kde máme možnost se integrovat s ostatními útvary, které podporují hlavní podnikání společnosti.

  Nejvíce motivujícími faktory v TELS GLOBAL jsou dobrá atmosféra, profesionalita kolegů, možnost hybridní práce a flexibilního rozvrhu, díky čemu je možné udržovat rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.

  Motivující je také skutečnost, že jsme zapojeni do dodavatelského řetězce, kde jsme sami konečnými příjemci výrobků v obchodě, které jsme dodali do Polska pro naše zákazníky.


 • Vladislav

  Vedoucí departamentu SRM
  Vladislav

  Jak začalo Vaše seznámení s naší společností a jaké byly Vaše první dojmy?

  Byl to rok 2016, hned po ukončení druhého ročníku mého studia v oboru „Řízení dodavatelských řetězců“. Hledal jsem logistické společnosti, kde bylo by možné absolvovat povinnou dvoutýdenní stáž. TELS GLOBAL byla jednou z mála společností, které rychle reagovaly na mou žádost, a během pár týdnů TELS GLOBAL pozvala mě na stáž. В jsem se dostal na departament západní Evropy.Vše začalo trochu nečekaně, protože jsem očekával běžnou kancelářskou stáž,ale místo toho jsem dostal příležitost aktivně se zapojit do logistických procesů. Od úplného začátku mě vedoucí oddělení zapojoval do řešení různých úkolů spojených/souvisejících s organizací dodavatelského řetězce. Právě tehdy jsem si uvědomil, co je to logistika v praxi. Po absolvování stáže mi společnost nabídla zůstat jako asistent oddělení.

  Jaká je Vaše současná práce a co tato práce pro Vás znamená?

  V současné době pracuji jako vedoucí departamentu ve společnosti TELS GLOBAL, ale moje cesta k této pozici byla plná potíží a povýšení. Začínal jsem jako asistent v oddělení spedice a poté jsem získal povýšení na mladšího speditéra. Práce v TELS GLOBAL mi dala mnoho příležitostí k rozvoji.

  V roce 2018 se v TELS GLOBAL objevil projekt „Liga novátorů“, v jehož rámci mohli zaměstnanci navrhovat své nápady pro rozvoj společnosti. Můj nápad byl vybrán z mnoha předložených, což pro mě byla velká čest. Během dvou let jsem pracoval jako speditér pro mezinárodní přepravu a účastnil jsem se projektu.

  Po dokončení projektu jsem byl povýšen na manažera oddělení SRM ve Varšavě. Za několik let jsem se, díky tvrdé práci a cílevědomosti, stal vedoucím Departamentu SRM v celé skupině společností TELS GLOBAL. Nyní jsem zodpovědný za jeden ze třinácti procesů společnosti a několik interních produktů.

  Na své práci si nejvíce cením obrovského množství znalostí, které získavám od provozního oddělení, subdodavatelů a vedení společnosti. Prostřednictvím analýzy jejich potřeb a problémy vytvářím procesy, které jsou maximálně efektivní pro všechny zůčastněné strany. Práce vyžaduje zodpovědnost a nasazení všech sil a nenechá mě se nudit, proto ji miluji.

  Co se Vám na práci v naší společnosti nejvíce líbí? Je nějaký aspekt, který Vás obzvlášť motivuje?

  Na naší společnosti se mi nejvíce líbí atmosféra, pomáhající spolupráci a dosahování společných cílů. Zaměstnance TELS GLOBAL jsou velmi oddaní své práci a vždy se snaží dosahovat výsledků.Za osm let práce ve společnosti jsem nikdy nepotkal člověka, který by "potápel loďku". Všichni pracují jako jeden tým, což vytváří jedinečnou atmosféru.

  Jedním z aspektů, který mě obzvlášť motivuje, je otevřenost vedení společnosti novým nápadům. Bez ohledu na zastávanou pozici jsme vždy žádáni představovat své nápady a návrhy. To nám dává možnost ovlivnit vývoj společnosti. Cítíme, že naše nápady jsou skutečně cenné. Tato otevřenost inovacím a vývoji vytváří inspirativní atmosféru, která mě pobuzuje neustálé se zlepšovat a přinášet pozitivní změny v činnost společnosti.

  Podle Vašeho názoru, co je základem dobré spolupráci?

  Dobrá spolupráce je nepřetržitý proces, který vyžaduje práci na sobě a na svých vztazích s ostatními lidmi. Všichni účastníci by se měli vytvořit atmosféru vzájemné podpory a porozumění.

  Líbí se mi, že TELS GLOBAL je založena na několika klíčívých prvcích, které společně vytvářejí zdravé a efektivní vztahy mezi lidmi a týmy:komunikace, důvěra, společné cíle, interakce, řešení konfliktů, rozmanitost a inkluze, empatie, odpovědnost, adaptace.

  Jak využíváte svůj čas mimo práci? Je něco konkrétního, co Vás inspiruje nebo uvolňuje?

  Mimo práci je pro mě nejdůležitější čas strávený s rodinou. Snažím se věnovat co nejvíce času společným aktivitám se synem. Děla to mi velkou radost a upevňuje rodinné vztahy.

  Kromě toho jedním z mých koníčků je tenis. Hraní tenisu je příležitostí, jak si odpočinout od každodenních starostí a trávit čas aktivně. Je to také skvělý způsob, jak se udržet v dobré fyzické kondici.

  Inspiraci a relax nacházím také v cestování s rodinou. To mi umožňuje uniknout od každodenních starostí a rozšířit si svůj obzor.

  Všechny tyto aktivity mi pomáhají uvolnit se, získat nové perspektivy a užit si život mimo práci.