Zprávy ESG se stanou povinnými pro široký okruh společností v EU

Evropský parlament schválil směrnici o reportování v oblastí udržitelného rozvoje korporací (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD), která ukládá širšímu okruhu společností z EU povinnost zveřejňovat údaje o sociálních a environmentálních dopadech jejich činnosti.

CSRD by měla zajistit podrobnější a standardizované zveřejňování informací ESG, jejich nezávislé ověřování a audit.

Povinné zveřejňování sociálních a environmentálních informací se bude týkat cca 50 tisíc firem a bude zaváděno postupně:

  • od 1. ledna 2024 - pro velké společnosti veřejného zájmu (s více než 500 zaměstnanci), na které se již vztahuje směrnice NFRD (zprávy mají být předloženy v roce 2025);
  • od 1. ledna 2025 - pro velké společnosti (s více než 250 zaměstnanci, nebo obratem 40 milionů eur, nebo aktivy 20 milionů eur), které v současné době nepodléhají směrnici NFRD (zprávy mají být předloženy v roce 2026);
  • od 1. ledna 2026 - pro ostatní emitující společnosti (zprávy mají být předloženy v roce 2027, střední a malé podniky mohou mít zpoždění až do roku 2028).

Nové směrnici se budou muset podřídit i zahraniční společnosti, jejichž tržby v EU přesahují 150 milionů eur.