Změna priorit: dochvilnost je „dražší než peníze“, mnoho dodavatelů je lepší než jeden

Centrum pro inovace dodavatelského řetězce na Auburnské univerzitě, „Logistika 2030“, provedlo studii o strategických otázkách logistiky zdrojů a dovozu. Zpráva organizace uvádí, že pokračující přerušení dodávek, tonáž a nedostatek vybavení nutí společnosti přehodnocovat priority systému řízení dodavatelského řetězce.

Autoři studie dospěli k závěru, že u většiny organizací nakupujících v zahraničí se hlavní priorita přes význam úkolu snižování nákladů jednoznačně přesunula k zajištění bezpečnosti dodávek.

V poslední době společnosti dodržovaly zásady jednoho dodavatele, aby minimalizovaly rozdíly v kvalitě produktů, urychlily proces uzavírání smluv a snížily administrativní náklady. Nyní 67% respondentů považuje za jednu z nejdůležitějších oblastí práce vytvoření flexibilního dodavatelského řetězce s více zdroji a schopností rychle přejít od jednoho dodavatele k druhému.

Všechny prvky logistického systému jsou v současné době nevyvážené a jsou pod vlivem nedostatku kapacit, přetížení systému, snížené kvality služeb, rychlého růstu sazeb a nedostatku pracovních sil. Respondenti průzkumu „Logistika 2030“ nedoufají, že by tyto problémy v blízké budoucnosti vyřešili.

Zároveň se 80% respondentů domnívá, že podíl domácích dodavatelů se v příštích deseti letech zvýší.