Zboží z EU do Ruska nyní míří přes Kazachstán a Turecko?

Po 24. únoru 2022 se objem dovozu z EU do Ruska snížil o více než polovinu. Zároveň existují důkazy, že Kazachstán a Turecko se staly překladištěm pro evropské zboží mířící do Ruska.

Opravdu nová schémata kompenzovala ztráty způsobené omezením přímého obchodu mezi Ruskou federací a EU? Pokud je správná hypotéza, že se Kazachstán a Turecko staly překladišti evropského zboží na cestě do Ruska, pak bychom měli zaznamenat výrazný nárůst nákladní dopravy do těchto zemí, který nelze vysvětlit nárůstem domácí spotřeby.

Z aktualizovaných údajů marketingového oddělení TELS GLOBAL a statistik Eurostatu vyplývá, že ke snížení dovozu z EU do Ruské federace silniční dopravou došlo napříč všemi odvětvovými skupinami s výjimkou farmacie. K největším ztrátám dovozu ve fyzických objemech za období březen až květen 2022 ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo v následujících odvětvích:

 • automobilový průmysl (- 91 %);
 • hutnictví (- 61 %);
 • nápoje, džusy, voda (- 55 %);
 • stavební materiály (- 46 %);
 • chemický průmysl (- 54 %);
 • buničina a papír (- 61 %);
 • elektronika a domácí spotřebiče (- 68 %).

U zboží s kódem 84 (průmyslová zařízení) nastalo snížení o 60 %.

***

Ze statistik silniční nákladní dopravy z EU do Kazachstánu za březen až květen 2022 vyplývá, že dodávky do země vzrostly ve většině odvětví. Dovoz se výrazně zvýšil v následujících odvětvích:

 • oděvy, obuv, doplňky (téměř 3,3krát);
 • chemický průmysl (více než 1,5krát);
 • hutnictví (+41 %).

Fyzické objemy dovozů do Kazachstánu a jejich růst jsou však nesouměřitelné se ztracenými objemy dovozu do Ruské federace: dovoz do Ruska poklesl o více než 1,5 mil. tun, dovoz do Kazachstánu ve všech odvětvích s kladnou dynamikou vzrostl pouze o 29 tis. tun.

***

Silniční dovoz z EU do Turecka ve sledovaném období ve většině průmyslových odvětví vzrostl. Nejvyšší dynamika růstu je pozorována v následujících odvětvích:

 • oděvy, obuv, doplňky (+91 %);
 • nábytek (+81 %).

Významný fyzický růst je zaznamenán v následujících odvětvích: chemický průmysl; potraviny; buničina a papír; stavební materiál; nápoje, džusy, voda.

Celkový nárůst dovozu z EU do Turecka ve všech odvětvích s kladnou dynamikou přitom činil 166 tisíc tun, což je téměř 10krát méně než celkové snížení dovozu do Ruské federace.

To znamená, že Rusko přišlo o většinu svého dovozu z Evropy a tyto dodávky nekompenzovalo alternativní logistikou.

***

Co míří do Ruska přes Turecko a Kazachstán?

Sledováním změn v tocích zboží z EU do Turecka a Kazachstánu lze dospět k závěru, že tyto země s vysokou mírou pravděpodobnosti pomáhají Rusům dovážet evropské zboží v následujících odvětvích: oděvy, obuv, doplňky; potraviny; chemický průmysl; nábytek.

Nárůst dovozu v jiných odvětvích lze vysvětlit růstem domácí spotřeby, i když část dováženého zboží může také směřovat do Ruské federace.

Není vyloučeno, že se během letních měsíců statistiky dovozu do Ruské federace mohly změnit. Objevují se signály, že se obnovují dodávky z EU v řadě komoditních skupin. Zejména v červnu se dovoz zboží z EU do Ruska v peněžním vyjádření oproti květnu zvýšil o 18 %: obnovují se dodávky parfémů a kosmetiky, lékařských nástrojů, plastových výrobků, elektrozařízení a součástek.