Zahraniční obchod Číny se snížil. Ale ne se všemi

Import a export Říše středu se výrazně snížily. Za 10 měsíců roku 2023 se celkový čínský dovoz a vývoz snížily o 6,5 a 5,6 % (v uvedeném pořadí).

Podle údajů, které zveřejnila Generální celní správa Číny, se v říjnu 2023 s Evropskou unií (zde a níže – v roce 2023 ve vztahu k roku 2022, nejprve vývoz, pak dovoz) snížil vývoz o 10,6 % a dovoz – o 1,3 %; s USA – o 15,4 a 5,8 %; se Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN) – o 5,3 a 4,7 %; s Japonskem – o 8,6 a 15,4 %.

Zatimco souhrnný objem exportu z Čínské lidové republiky klesá, podíl Číny na souhrnném exportu asijských zemí v hodnotovém vyjádření se od roku 2017 prakticky nezměnil a činí přibližně 36 %.

Podle údajů statistického servisu Container Trade Statistics klesl podíl Číny na celkovém kontejnerovém dovozu z Asie do Severní Ameriky za období od roku 2019 z 65 % na 60 %. Na všech ostatních exportních trzích však Čína svůj podíl naopak zvýšila: na celkovém kontejnerovém dovozu zemí Latinské Ameriky se zvýšil podíl dodávek z Číny ze 75 % na 80 %, z Afriky — z 67 % do 76 % a z Perského zálivu — z 66 % do 75 %.

Obchodní obrat mezi Čínou a Ruskem za leden až listopad 2023 vzrostl o 26,7 % a činil 218,17 miliardy amerických dolarů.