Více než 60 % polských dopravců snižuje počet zaměstnanců a velikost vozového parku

Polské odvětví silniční nákladní dopravy čelí mnoha výzvám. Počet bankrotů prudce vzrostl a většina dopravců snižuje velikost svých vozových parků a/nebo počet zaměstnanců.

Podle ZMPD více než 60 % dopravců snižuje počet svých zaměstnanců a velikost vozového parku nebo to plánuje v nadcházejících měsících. Své finanční závazky přestalo splácet 13 % z nich a počet bankrotů v prvních měsících roku 2024 se oproti loňskému roku zvýšil o 100 %.

Důvodem jsou náklady na podnikání, které v posledních letech výrazně vzrostly, zejména ceny pohonných hmot a personální náklady způsobené nedostatkem řidičů.

Vypuknutí války na Ukrajině vedlo ke zvýšení cen pohonných hmot, které již nyní tvoří 40-50 % nákladů dopravních společností. Ekonomický pokles v celé Evropě vedl k poklesu počtu zakázek, což následně způsobilo pokles přepravních sazeb, zatímco provozní náklady nadále rostly. Na lidské úrovni se na tom podílí také rostoucí životní náklady.

Téměř současně s vypuknutím války na Ukrajině zavedla Evropská unie ustanovení Balíčku mobility, který uvalil na dopravce další finanční zátěž spojenou s odměňováním zaměstnanců a nutností vracet se každých několik týdnů na základnu.

V prosinci 2023 dosáhlo zvýšení mýtného v Německu kumulativně 83 %. Vzhledem k tomu, že 40 % přeshraničních operací polských dopravců se uskutečňuje v Německu, dotýká se to mnoha dopravců.

Evropská unie rovněž umožnila ukrajinským podnikům otevřený přístup na evropský trh. Díky tomu mohli ukrajinští dopravci těžit z toho, že se na ně nevztahuje tolik unijních pravidel a požadavků, přičemž náklady na jejich služby jsou zjevně nižší. Polští dopravci tak nejenže ztratili své východní trhy, ale začali být vytlačováni i na svých domácích trzích konkurenty, kteří nebyli vázáni stejnými pravidly.

Jako jedno z opatření na podporu polských dopravců navrhlo Ministerstvo infrastruktury pozastavit na dva roky vydávání povolení pro provozovatele silniční dopravy.

Zdroj: trans.info