Významný nárůst je zaznamenán ve sféře automobilové nákladní dopravy mezi Ukrajinou a EU

Na trhu automobilové nákladní dopravy mezi zeměmi EU a Ukrajinou v roce 2016 byl zaznamenán nárůst + 20,3% ve směru dovozu na Ukrajinu a + 6,9% ve směru vývozu ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Podle údajů Eurostatu celkový objem dovezeného zboží z EU na Ukrajinu v průběhu šesti měsíců roku 2016 činil 2142 tis. t, což svědčí o nárůstu 360 tis. t.

Ke zvýšení kapacity přepravního silničního proudu došlo ve směru dovozu prakticky ze všech zemí EU, negativní dynamika je pozorována pouze z Finska a Bulharska.

Nejvíc ze všeho vzrostl dovoz z Polska (+ 115 tis. t, + 18,2%), Německa (+ 77 tis. t, + 28,5%), Nizozemí (+ 35 tis. t, + 39,7 %), Slovenska (+ 27,8 tis. t, + 40,9%).

Z hlediska dynamiky růstu dovozu vysoké indexy se zaznamenávají z Řecka (+ 96,1%, + 8,4 tis. t), Dánska (+ 43%, + 7,1 tis. t), Francie (+ 37%, + 15,2 tis. t). O 70% se zvýšil objem nákladní dopravy z Chorvatska a Lucemburska, ale jejich fyzické objemy nejsou podstatné.

Ohledně vývozu z Ukrajiny do Evropské unie vykazuje negativní trend nákladní doprava do Nizozemí, Rakouska, Francie, Finska, Portugalska. Navíc snížení vývozu do Nizozemí byl velmi významný (-109 tis. t, -39,3%). Ve vývozu do ostatních zemí EU se úroveň nákladní automobilové dopravy zvýšila.

Celkově do zemí EU z Ukrajiny autodopravou bylo přepraveno 2501 tis. t nákladů, fyzický růst je 162 tis. t. K nejvýznamnějšímu nárůstu došlo ve směru Rumunska (+ 90 tis. t, + 89,6%), Polska (+ 60 tis. t, + 9,1%), Maďarska (+ 39 tis. t, + 21,5%).

cz.PNG

Oddělení marketinguTELS, podle údajů Eurostatu