Vývoz do EU automobilovou dopravou klesl kvůli přepravě do Nizozemska

Po výrazném nárůstu exportu zboží automobilovou dopravou z Ruské federace do zemí Evropské unie v první polovině roku 2016 ve srovnání se stejným obdobím minulého roku (+ 20 %) ve třetím čtvrtletí tohoto roku byl zaznamenán výrazný pokles. Výsledkem je, že pozitivní dynamika vývozu z Ruska do EU během prvních tří čtvrtletí roku 2016 ve srovnání se stejným obdobím loňského roku klesla na + 7 % (na 7,5 mln tun).

Snížení ve fyzickém vyjádření bylo způsobeno především vývozem do Nizozemska: - 447 tun (- 39 %). Mírný pokles vývozu automobilovou dopravou máme také do Dánska, Maďarska, Velké Británie, Bulharska, Lucemburska, Chorvatska.

Do všech ostatních zemí EU se exportní nákladní automobilová přeprava zvýšila: nejvíce do Finska (+ 315 tisíc tun; + 16 %), Litvy (+ 117 tisíc tun; + 40 %), Švédska (+ 114 tisíc tun; + 34 %), Francie (+ 93 tisíce tun; + 91 %).

Oddělení marketingu společnosti TELS, podle údajů Eurostatu