Vývojové trendy dopravní logistiky podle veletrhu TransPoland-2017

stand.jpg

V listopadu 2017 se Skupina společností TELS zúčastnila jako vystavovatel veletrhu TransPoland ve Varšavě. Letos se na veletrh sjelo 190 vystavovatelů a přes 6000 účastníků ze 34 zemí.

Skupina společností TELS se dělí o pohled zevnitř na řadu zvláštností momentálního stavu a vývojových trendů evropského trhu dopravně-logistických služeb (DLS).

„Trh přepravců“

Momentální stav trhu DLS se dá pojmenovat jako „trh přepravců“. Vysvětluje se to především růstem světové ekonomiky a zvětšující se poptávkou po přepravních možnostech.

Hlavním cílem pro mnohé účastníky veletrhu bylo přilákat přepravce. Na zástupce dopravních společností byl uspořádán doslova „hon“: byli aktivně přivoláváni na stánky a vtahováni do jednání.

Nedostatek dopravy na polském trhu je odhadován na 100 tisíc jednotek. Kromě toho je velká potřeba v řidičském personálu.

Stále více dopravních společností Polska vidí jako hlavní směr pro svůj rozvoj evropský trh, neboť pracovat na něm je jednodušší a výhodnější. Kvůli nárůstu poptávky po službách uvnitř EU se zájem o práci východním směrem snižuje.

Následkem odchodu polských dopravních společností z východního směru a migrace řidičského personálu západním směrem bude další zkracování kvalitních přepravních možností a počtu kvalifikovaných řidičů na mezinárodním a domácím trhu zemí Eurasijského ekonomického svazu a Ukrajiny.

Evropský dopravní byznys se zvětšuje, drobné dopravní společnosti s několika dopravními jednotkami pomalu mizejí z trhu. Potvrzením tomu mohou být zástupci malých společností, kteří na veletrhu hledali možnost pronajmout své dopravní prostředky velkým dopravním a expedičním společnostem.

Vývoj IT v logistice

Servisní společnosti, které nabízejí doplňkové produkty a služby pro přepravu, byly na veletrhu zastoupeny široce a různorodě: burzy, účtovací systémy, TMS, telematika aj.

Nejaktivnější a nejagresivnější v prosazování svého sortimentu byly IT-společnosti a burzy. Celkově logistická branže směřuje k automatizaci a unifikaci obchodních procesů. O uspokojení této potřeby usiluje velký počet IT-společností, které si uvědomují nevyhnutelnost integrace logistiky a informačních technologií. Právě ony patřily mezi nejaktivnější účastníky veletrhu.

Na evropském trhu je dnes hodně specializovaných IT-společností, nabízejících hotové produkty a řešení pro automatizaci jednotlivých úseků práce logistického podniku. Produkty jsou přitom vyvíjeny tak, aby se je dalo integrovat s jinými systémy pomocí univerzálních protokolů.

Vývoj IT řešení jde cestou: a) umožnění přepravci vytvořit vlastní platformu společné práce se zákazníky; b) integrace svého informačního systému do jiných informačních prostředí a činných burz.

Jedním ze základních efektů vývoje IT je zvětšující se transparentnost práce operátorů DLS, což povinně povede ke snížení ceny přepravy, ale umožní přitom růst celkové rentability obchodu díky zkrácení výdajů a zvětšování se obratů při správné organizaci procesů. Trhy Společenství nezávislých (postsovětských) států a Asie zaostávají za tímto pokrokem, avšak i ty se budou stále transparentnější. Ti dodavatelé, kteří nedokážou zajistit transparentnost a pohodlnost práce, budou ztrácet na konkurenceschopnosti.

Vývoj IT ovlivní také schémata prodeje: „standardní“ přeprava bude odcházet do automatického prodeje na transparentním konkurenčním trhu; na druhou stranu zůstane poptávka po kompleksní logistické obsluze tam, kde půjde o množstevní směrování přepravy a/nebo o komplikovanou přepravu. Druhý typ prodeje má být uskutečňován odborníky ve svých oblastech a kvalifikovanými organizátory tendrů.

Automatizace a komunikační modernizace se stává nutností také proto, že informační prostranství v nedaleké budoucnosti nebude zastoupeno jen sociálními sítěmi, elektronickou poštou a korporačními webovými stránkami. K dnešním technologiím patří mimo jiné neuronové sítě schopné uskutečňovat aktivní kontakty se spotřebiteli DLS, formovat pro ně předběžné nabídky, kontaktovat přes messengery. Robotizace se rozšiřuje nejen na obsluhu skladů a rozdělovací logistiku, nýbrž také na vybudování logistických schémat a na hledání optimální nabídky podle učiněné poptávky v globálním prostranství, mimo hranice určité dopravní burzy.

Nezůstaly stranou od aktivního konkurenčního boje o logistický trh ani burzy. Přes přitažlivé podmínky spolupráce, které nabízejí některé z nich (úlevy a odklady platby za služby platforem), málokteré mají výrazné přednosti. Jako příklad unikátní obchodní nabídky může být nabídka jedné z burz navrhnout přepravci balík objednávek a vybudovat optimální trasu přepravy podle přijatého balíku. Některé platformy začínají brát na sebe finanční proplácení, což odstraňuje pro přepravce rizika neobdržení plateb.

Ve své plné funkčnosti dopravní burzy fungují zatím jen na lokálních trzích, zpravidla v rámci jedné země nebo na určitých mezinárodních směrech (např., Německo-Polsko). Ma jiných trzích a směrech jsou přítomny jen jako obchodní platformy exponující poptávku a nabídku, bez individuálního servisu. Rozšiřování jejich služeb může probíhat s vývojem lokálních departamentů, což je momentálně omezeno, mimo jiné i kvůli nedostatku kvalifikovaných kádrů.

„Personální hlad“ na trhu DLS

Evropský trh DLS zažívá dnes velký nedostatek řidičského personálu. Přičemž jde nejen o vysoce kvalifikované řidiče s odpovídající kategorií. Probíhá pracovní migrace polských řidičů do zemí Západní Evropy, kde jsou vyšší pracovní odměny (v Německu činí 15 eur za hodinu, v Polsku 10). Do Polska zase pozorujeme vysokou migraci řidičů z Rumunska, Moldávie, Ukrajiny, i když polští zaměstnavatelé preferují řidiče z Běloruska.

„Personální hlad“ je cítit nejen mezi řidiči. Zástupci jednoho z vůdčích polských personálních webových portálů nazvali číslo 250 tisíc – takový nedostatek kvalifikovaných kádrů bude pociťovat logistická sféra v nejbližších třech letech. Přitažlivé pracovní podmínky, sociální balíky, aktivní rekrutovací činnost jsou ty nástroje, které používají mezinárodní korporace, aby přivábily kvalifikované kádry, mimo jiné ze zemí Společenství nezávislých (postsovětských) států. Zřízení a rozvoj lokálních departamentů velkých nadnárodních společností na trhu SNS se stane pro fungující zde dopravní a expediční firmy těžkou zkouškou, která ověří schopnost udržet kvalifikovaný odborný personál.

Lov se povede především na odborný personál s mnohaletými zkušenostmi v oboru. Přitom se jednoduché procesy a přepravy budou stále více standardizovat a automatizovat, odborná logistická kvalifikace pro jejich plnění bude hrát stále menší roli při narůstající úloze komunikativní a technologické gramotnosti.

stand.jpg