V letní sezóně se nepředpokládá snižování sazeb

Léto se na trhu nákladní dopravy obvykle vyznačovalo malým sezónním poklesem sazeb dopravců. Uzavřením ročních smluv se svými zákazníky vytvořily spediční společnosti podmínky smluv s přihlédnutím k tomuto faktoru.

Uplynulý rok 2020 nebyl kvůli známým okolnostem vůbec typický. Krize způsobená pandemií COVID-19 dlouhodobé změnila globální logistický trh, zrychlila některé trendy a výrazně upravila obvyklou sezónnost.

Mezi odbornou veřejností se očekává, že letos v létě nedojde k obvyklému sezónnímu snižování sazeb. Manažeři TELS potvrzují, že od začátku června se sazby nadále drží na úrovni vrcholící květnové sezóny a nejsou žádné známky jejich poklesu.

Několik faktorů tyto vysoké sazby potvrzují:

1. Nejistota blízké budoucnosti. Dříve účastníci trhu věděli, že letošní křivka poptávky bude přibližně stejná jako v předchozím roce. Po letní recesi bude následovat podzimní vzestup a novoroční vrchol. Proto je možné na krátkou dobu povolit mírné snížení sazeb pro přilákání přeprav. Po loňském roce nikdo nemůže víceméně s jistotou předpovědět budoucnost, takže dopravci se snížením sazeb nijak nespěchají, zejména na pozadí rostoucích nákladů.

2. Růst nákladů. Platy řidičů a náklady na pohonné hmoty jsou hlavními nákladovými položkami pro silniční dopravce, a oni rostou. Nedostatek řidičů stále přetrvává jako rostoucí trend. Z tohoto důvodu, některé západoevropské země legislativně zvýšili minimální úroveň plateb pro řidiče. Růst celosvětové úrovně mezd řidičů stimuluje zvýšení nákladů dopravních společností v této výdajové položce ve všech regionech.

Cena ropy na trhu stoupá a již dosáhla úrovně $70 za barel. Tento fakt zvyšuje náklady na palivo.

3. Organizace dopravy se stala složitější. Je obtížnější pracovat na mezinárodním trhu, překračovat hranice a dodržovat cestovní podmínky, což v konečném důsledku znamená další morální a materiální náklady. Z mnoha důvodů je mnohem obtížnější najít zpáteční přepravy a organizovat okružní trasy, aby byl prostor pro snížení sazeb jedním směrem.

Tento seznam faktorů určitě není konečný. Zákazníci silniční nákladní dopravy, zejména na trase z EU do Ruské federace, by letos neměli očekávat sezónní letní snížení sazeb.

V jistém smyslu budou v této situaci těžit ti majitelé nákladu, kteří podepsali dlouhodobé smlouvy s dohodnutou úrovní sazeb – nic se pro ně nezmění, pokud jde o logistické náklady (pokud sazby z nějakého důvodu prudce nevyskočí). Ti, kteří takové smlouvy nemají a počítali se sezónním poklesem nákladů na dopravu, budou muset vzít na vědomí nové okolnosti a připravit se na vyšší náklady, než se čekalo.

Budou sazby nadále růst?

Údaje analytického oddělení marketingového oddělení Skupiny Společností TELS nejen podporují očekávání udržení úrovně sazeb u dopravců v letním období, ale také naznačují jejich pravděpodobný další růst. Od února křivka růstu sazeb ve směru z EU do Ruské federace neustále stoupala a invertovala dynamiku let 2019 a 2020. (Graf ukazuje polynomiální trendovou čáru používanou pro velké fluktuace dat.)

st01-en.png 

Jedná se však o obecný trend na trhu EU, který se někdy neshoduje s dynamikou sazeb v jednotlivých zemích.

Sazby z Nizozemska jsou v dubnu 2021 přibližně o 30% vyšší než cenová hladina v dubnu v předchozích dvou letech. Z Belgie byla za dopravu v dubnu přibližně stejná cena.

Sazby z Francie v dubnu letošního roku byly ve srovnání s dubnem 2020 mírně nižší, ale od března křivka změnila směr z negativního růstu na pozitivní. Náklady na dopravu z Itálie neustále rostou.

V průměru bylo o něco levnější přepravovat náklad ze Španělska během ledna až dubna 2021, než ve stejném období roku 2020. Ale z Portugalska byla dynamika sazeb v dubnu již výrazně vyšší než loni.

Je pozorována vysoká dynamika růstu sazeb z Německa. Z Rakouska je růstová křivka mnohem klidnější, ale také stoupá.

Ze všeho výše uvedeného lze vyvodit závěr, že očekávání dalšího růstu sazeb jsou alespoň v současné chvíli potvrzena. A pokud na trhu nedojde k novým neočekávaným událostem, měli by se účastníci připravit na růst nákladů na mezinárodní silniční dopravu.