Turecko – perspektivní směr ekonomických vztahů

Turecko, díky své geografické poloze, spojuje Evropu se zeměmi Blízkého východu, Afriky a Střední Asie. Turecko vždy hrálo vedoucí roli v řízení objemů obchodu na kontinentu. I dnes Turecko pokračuje v rozvoji „Hedvábné stezky“ – tranzitního koridoru, který spojuje Čínu a Evropu.

Více než 80 % veškeré nákladní dopravy v Turecku se provádí po silnicím, vyplývá to z údajů Mezinárodní asociace poskytovatelů přepravních a logistických služeb (UTIKAD). Ale na silniční dopravu připadá asi 12,7 % všech nákladů.

Více než 80 % tureckého exportu a více než 92 % importu ve váhovém vyjádření se uskutečňuje prostřednictvím námořních cest: celková délka tureckého pobřeží je 7,2 tisíc km, pozemních hranic – něco málo přes 2,8 tisíc km. Roční objem tureckých kontejnerových přeprav je 11,7 milionu TEU. Podíl Turecka ve světových kontejnerových přepravách činí více než 2,5 %. U sypkých nákladů je toto číslo ještě vyšší – 4,7 %.

Turecko má dobře rozvinutou síť leteckých linek. B roce 2022 činil podíl letecké dopravy v hodnotovém vyjádření 10,7 %.

TELS GLOBAL aktivně pracuje ve směru přeprav importu a exportu z Evropy do Turecka a z Turecka do Evropy. Turecko má velmi rozsáhlou výrobu a široký sortiment výrobků – od průmyslových zařízení až po zemědelskou produkci.