Trh silniční nákladní dopravy do / z EU v 1. čtvrtletí roku 2019

Oddělení analytiky a strategického plánování skupiny společností TELS představilo zprávu o činnosti trhu silniční nákladní dopravy ve směru: EU – Rusko, Bělorusko, Kazachstán, Ukrajina, Uzbekistán (vývoz, dovoz).

V prvním čtvrtletí roku 2019 ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k vysoké dynamice růstu ve vývozním směru přepravy z výše uvedených zemí SNS do zemí EU, s výjimkou Ukrajiny, která vykázala růst o něco málo přes 4%.

Ve směru dovozu je zaznamenána mírná negativní tendence pouze při přepravě do Ruské federace (-2,1 %), mírný nárůst dovozu do Běloruské republiky (+ 2,7%). Patrný růst ukazuje dovoz na Ukrajinu (+8,3%). Přeprava do Kazachstánu a Uzbekistánu rychle roste (+ 21,1% a +38,6% pro obě země), ačkoliv fyzické objemy v těchto směrech nejsou velké.

Celkový trh silniční nákladní přepravy v tomto geografickém segmentu vzrostl ve vývozu o 14,1 % (na 5 798 tisíc tun) a v dovozním směru o 2,4 % (na 4 644 tisíce tun).

cz-01.jpg

cz-02.jpg

cz-03.jpg

Zdroj dat: Eurostat

Komentáře vedoucích pracovníků společnosti TELS

Oleg Germanovič, ředitel minské pobočky TELS: „Při pohledu zpět na práci v prvním čtvrtletí roku 2019 lze konstatovat, že nedošlo k žádným výrazným otřesům, které by ovlivnily objem zboží dodávaného na naše cílové trhy. Objem služeb pro kompletní automobilovou přepravu minské pobočky skupiny společností TELS vzrostl v prvním čtvrtletí letošního roku o 11 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Z významných trendů prvního čtvrtletí je možné zaznamenat pokles ziskovosti prodeje od ledna k březnu. S rostoucí konkurencí, zejména ve vysokých segmentech, se připravujeme na zvýšení prodeje služeb současně se snížením ziskovosti transakcí. Ve skutečnosti se jedná o model naší práce věhem dvou posledních let: „Pokud chcete vydělávat peníze, zpracovávejte velké objemy.“ To se řeší modernizací podnikových procesů ve společnosti a optimalizací schémat dodávek nákladu.“

Dmitrij Stasevič, ředitel kyjevské pobočky společnosti TELS: „V prvním čtvrtletí letošního roku kyjevská pobočka splnila klíčové ukazatele silniční přepravy o 100 % a více. Vzhledem k poměrně průměrné dynamice trhu jsme udrželi vysoké tempo a ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2018 vykázali nárůst služeb silniční přepravy o 28 %. V důsledku toho se náš podíl na trhu zvýšil. Ale dále nás čeká velmi obtížná situace v zemi, očekává se mnoho různých změn, které mohou ovlivnit i rozsah naší činnosti.“

Olga Korotkova, vedoucí oddělení automobilové dopravy moskevské pobočky společnosti TELS: „První čtvrtletí pro pobočku v Moskvě bylo úspěšné. Zvláště výrazně jsme zvýšili vývoz do Finska a Estonska – celkem 2,3krát, dovoz z Finska – o 16 %. Zvýšili jsme nárůst vývozu do balkánských zemí o 20 %. Navzdory nedostatku dopravních vozidel ve směru Kazachstánu a problémům na hranici Kazachstán – Kyrgyzsko jsme měli nárůst počtu přepravních příkazů do / z Kazachstánu, ve srovnání se stejným obdobím loňského roku byl o 70% vyšší.“