Trh silniční dopravní logistiky z EU ukazuje růst

V roce 2016 se trh silniční nákladní dopravy ze zemí EU do hlavních zemí euroazijského regionu (Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Kazachstán) zvýšil o 1,7 % ve srovnání s rokem 2015 a činil 17483 tisíc tun (zde a dále podle údajů Eurostat).

график_чехия.jpg

Růst objemů trhu silniční dopravní logistiky v tomto směru byl způsoben výrazným zvýšením dovozu zboží na Ukrajinu: v roce 2016 tvořil 4555 tisíc tun – o 16,7 % více než v roce 2015.

Výrazně se zvýšil v procentním poměru dovoz automobilovou dopravou do Republiky Kazachstán: 779 tisíc tun (+ 44,5%). Tento „průlom“ lze vysvětlit velkým množstvím dodání elektrického zařízení a doplňků v srpnu: ve fyzickém vyjádření objem zboží v tomto měsíci vzrostl 8krát ve srovnání s červencem toho roku. V následujících měsících se objem nákladní dopravy vrátil na svou dřívější úroveň.

Dovoz automobilovou dopravou do Ruska se v roce 2016 snížil o 2,9 % oproti roku 2015, na 9490 tisíc tun. Vzhledem k tomu, že v roce 2015 v porovnání s rokem 2014 snížení dopravy v této oblasti bylo 32 %, dnes je možné hovořit o stabilizaci trhu silniční nákladní dopravy mezi EU a Ruskem.

Výrazný pokles objemu dopravy nákladů v roce 2015 z Evropské unie do Ruské federace byl způsoben dvěma hlavními faktory: hospodářská krize v Rusku a vzájemné sankce mezi Ruskem a Evropskou unií, kvůli kterým se podstatně snížil dovoz do Ruska řady potravinářských výrobků a některých typů zařízení. V roce 2016 dovoz nákladů z EU do Ruska poněkud změnil komoditní strukturu, což umožnilo prakticky udržet objem dopravy na úrovni roku 2015, a to navzdory přetrvávající krizi v Rusku.

Do Běloruské republiky v roce 2016 bylo dodáno 2657 tun zboží – o 10,6 % méně než v roce 2015. Tam pokles byl způsoben především snížením dodávek ovoce a zeleniny.

Automobilová nákladní doprava z EU do Ruska, na Ukrajinu, do Běloruska, Kazachstánu v letech 2015/16, tun

 

Ruská federace

Ukrajina

Bělorusko

Kazachstán

 

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

EU (28 zemí)

9773976

9491530

3904026

4555250

2971223

2656726

539377

779645

Německo

2203813

2182707

611350

725311

197955

195519

112263

94143

Polsko

1417454

1279794

1387400

1676398

991628

1354821

115065

115518

Finsko

1204329

1147058

112520

110398

19651

22909

5487

4635

Nizozemsko

633804

702621

208460

226980

72936

64024

39808

317302

Itálie

634223

663575

155673

190893

41934

41857

48439

46919

Litva

633195

540154

97012

105057

1330360

689229

82675

65813

Francie

395975

391519

83056

109096

20425

20353

21971

21749

Česká republika

365445

375157

150106

159143

34256

28979

13195

10892

Belgie

310803

317023

93487

115208

42133

40551

20657

18057

Švédsko

272994

259475

45838

51300

9901

10941

3071

3184

Lotyšsko

275538

249682

41637

42049

45744

28600

5977

13888

Rakousko

280187

239051

76593

109925

28227

22636

20593

15424

Maďarsko

185690

184973

234708

251567

17928

17792

4298

5415

Estonsko

179465

170445

52864

49917

19088

24719

3030

3150

Rumunsko

168168

156105

178814

184180

10815

6672

6428

5837

Španělsko

128053

125849

42288

44997

32503

28259

13140

8104

Slovensko

119366

120667

159222

201440

19673

19916

3860

2096

Slovinsko

89768

90118

23399

29341

8351

8094

4655

12632

Velká Británie

80291

72278

50864

57312

4734

4384

6343

7969

Dánsko

61581

64260

35970

44216

6417

7494

1908

1420

Bulharsko

57074

60856

29649

15647

5488

5571

1968

1233

Řecko

28174

37331

26721

43334

5921

8236

2086

1718

Lucembursko

23456

34661

869

1633

289

132

97

443

Chorvatsko

13811

13602

1704

5802

2982

4332

804

755

Portugalsko

8182

6909

2934

3195

1360

346

88

69

Irsko

3134

5660

888

911

301

219

1471

1280


Marketingové oddělení společnosti TELS, zdroj – Eurostat