Trh námořní kontejnerové přepravy Ruska a Ukrajiny předvádí optimistické ukazatele

Kontejnerové přístavy Ukrajiny v lednu – září 2016 zvýšily zpracování kontejnerových nákladů o 29 % oproti stejnému období loňského roku, podle ministerstva infrastruktury republiky. Celkem během tohoto období bylo zpracováno 454 tis. TEU. V roce 2015 pokles překládky kontejnerů v přístavech na Ukrajině činil 30 %.

Překládka importovaných kontejnerových zásilek během zkoumaného období vzrostla o 35 % (na 210 tis. TEU). Vývoz stoupl o 27 %, čímž se téměř vyrovnal s dovozem v ekvivalentu 20stopových kontejnerů, ačkoliv to zdaleka přesahuje jeho váhový ekvivalent (3,3 mln tun vývozu a 2,3 mln tun dovozu).

***

V Ruské federaci pokles překládky kontejnerů prakticky skončil. Během prvních 9 měsíců roku 2016 překládka kontejnerů v mořských přístavech Ruska se snížila ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o pouhých 0,5 %, jak uvedla Asociace mořských obchodních přístavů Ruska. V roce 2015 byl pokles o 26 %.

Celkem za toto období přístavy Ruské federace zpracovaly 2940,1 tis. TEU. Objem dovozu kontejnerové přepravy se zvýšil o 0,2 % (na 1230,2 tis. TEU), ve směru vývozu bylo přeloženo 1216,5 tis. TEU (-2,1 %), tranzit činil 34,9 tis. TEU (-37,6 %).

To znamená, že podíl vývozu i dovozu z hlediska TEU je téměř identický, ale ve vývozním směru prázdných kontejnerů je 35,4 % a v dovozním – 7,5%. V exportu velký podíl tvoří návrat prázdných kontejnerů po vývozní přepravě, i když jejich počet se ve sledovaném období snížil o 10,6 %.

Hlavní překládky kontejnerů se provádí v přístavech Petrohradu, jehož podíl na celkovém obratu kontejnerů v Rusku činil 44,3 % (1302,8 TEU).

Ostatní přístavy jsou: Novorossijsk – 455,8 TEU (15,5 %), Vladivostok – 453,9 TEU (15,4 %), Vostočnyj – 220,4 TEU (7,5 %), Kaliningrad – 140,3 TEU (4,8 %), přístavy Sachalina – 90,5 TEU (3,1 %).

Podle ministerstva infrastruktury Ukrajiny, Asociace mořských obchodních přístavů Ruska, internetového zdroje www.rzd-partner.ru