Trh letecké dopravy vzrostl poprvé za 19 měsíců

Globální ukazatele letecké dopravy, které jsou měřeny v nákladních tunokilometrech (CTK), vzrostly v srpnu o 1,5 % ve srovnání se srpnem loňského roku. U mezinárodních letů tento růst činil 2 %. Je to první roční vzrůst za 19 měsíců, poznamenal generální ředitel IATA Willie Walsh.

Zaroveň došlo k navýšení disponibilní kapacity o 12 % (8 % v mezinárodním byznysu). Toto výrazné zlepšení nákladového prostoru je způsobeno rozvojem trhu osobní letecký dopravy. Osobní lety historicky představovaly většinu nákladového prostoru a jejich pozastavení během pandemie výrazně snížilo disponibilní propustnost. Nosnost vozového parku osobních letadel se v srpnu zvýšila o 30 % oproti předchozímu roku.

Přestože celosvětová nákladní doprava vzrostla o 1,5 %, rozdíly mezi regiony byly značné. Hlavními tahouny byly asijsko-pacifický region (plus 4,9 %) a Jižní Amerika (plus 6,2 %).

Západ zatím nepociťuje vzestup. V srpnu byly   objemy nákladních přeprav v Severní Americe zaregistrovány o 1,2 % nižší než v srpnu předchozího roku. Mírný pokles o 0,2% je pozorován v Evropě.

Co se týče významných tras ve směru z Asie do Evropy, je zaznamenán nárůst poptávky o 8,8 % oproti předchozímu roku. Na trase ze Severní Ameriky do Evropy je pozorován pokles nákladních přeprav o 2,9 %.

Zdroj: trans.info