Trh automobilové dopravy EU–Ruská federace v 1. pololetí 2016

V první polovině roku 2016 z Evropské unie do Ruské federace automobilovou dopravou bylo dovezeno 4507 tis. t nákladů. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku dovoz klesl o 6,1%.

Nicméně, negativní trend se snížil jak z hlediska předchozího roku, tak z hlediska prvního čtvrtletí letošního roku. V prvním čtvrtletí roku 2016 negativní dynamika byla -10% ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, roční dynamika v roce 2015 ve srovnání s 2014 činila -32%.

Fyzické snížení nákladní automobilové přepravy z EU do Ruska v 1. pololetí letošního roku ve srovnání se stejným obdobím loňského roku činila -294 tis. t. Největší snížení bylo zaznamenáno ohledně dovozu z Polska (-89,4 tis. t; -13,4%), z Litvy (-79,2 tis. t; -23,4%), z Finska (-78,6 tis. t; -13,1%).

Nejvyšší pozitivní dynamiku zároveň s relativně vysokým nárůstem přepravy vidíme v dovozu z Lucemburska: + 85,5%; 8,5 tis. t. Výrazně vzrostl objem přepravy automobilovou dopravou z Nizozemí, České republiky a Itálie.

Statistiky automobilové nákladní dopravy z EU do Ruska v 1. polovině roku 2016

  6 měsíců roku 2016 Dynamika z hlediska 6 měsíců 2015,
tun
Dynamika z hlediska 6 měsíců,
%
EU, celkem 4506802 -293638 -6,12
Německo
1052848 -29863 -2,76
Polsko
577247 -89499 -13,42
Finsko 519420 -78568 -13,14
Nizozemí 350741 9577 2,81
Itálie 303530 5613 1,88
Litva 259328 -79167 -23,39
Francie 194954 924 0,48
Česká republika 178909 6042 3,50
Belgie 152709 201 0,13
Švédsko
127566 -8281 -6,10
Rakousko 119917 -13191 -9,91
Lotyšsko 110978 -23199 -17,29
Maďarsko 96529 2551 2,71
Rumunsko 79659 -5815 -6,80
Estonsko 78176 -7581 -8,84
Španělsko 63892 2581 4,21
Slovensko 55984 43 0,08
Slovinsko 39783 288 0,73
Velká Británie 35144 -3286 -8,55
Dánsko 32943 3126 10,48
Bulharsko 32119 3168 10,94
Lucembursko 18392 8476 85,48
Řecko 13466 1284 10,54
Chorvatsko 7057 1532 27,73
Portugalsko 2944 -1470 -33,30
Irsko 2558  876 52,08

Na trhu automobilové nákladní dopravy z EU do Ruska je v čele komoditní skupina „Plasty a výrobky z nich“, těchto druhů nákladu bylo dodáno 483 tis. t, dovozní dynamika byla -6,2%. N adruhé pozici v dovozu jsou průmyslové stroje a zařízení (438 tis. t; -4,5%). Na třetím místě jsou papír a lepenka (387 tis t; +0,9%).

V první desítce žebříčku objemu dovozu autodopravou jsou také další komoditní skupiny: pozemní dopravní prostředky (-9,1%), různé chemické výrobky (+ 7,4%), nápoje (+11,85%), třísloviny a barvící látky (- 2,6%), elektrické zařízení (-1,7%), květiny a rostliny (+ 42,6%), železné a ocelové výrobky (-6,7%).

***

Ve vývozním směru z Ruska do EU v běžném roce v průběhu prvního pololetí bylo převezeno 5318 tis. t nákladu – o 20,1% více než ve stejném období roku 2015.

Nejvíc ze všeho se zvýšila doprava do Finska (+273 tis. t; + 21,2%) a Nizozemí (+115 tis. t; + 22,6%), avšak nejvyšší dynamika růstu objemů (více než 3,5krát) s velkým fyzickým nárůstem provozu se týkala Francie: +119 tis. t.

Statistiky automobilové nákladní dopravy z Ruska do EU v 1. polovině roku 2016

  6 měsíců roku 2016 Dynamika z hlediska 6 měsíců 2015,
tun
Dynamika z hlediska 6 měsíců 2015,
%
EU, celkem 5318291 888923 20,07
Finsko
1522303 272669 21,82
Nizozemí
621072 114507 22,60
Polsko 594282 40956 7,40
Německo 555265 29437 5,60
Švédsko 330488 9028 2,81
Estonsko 328615 51414 18,55
Litva 261252 85233 48,42
Francie 164049 118539 260,47
Lotyšsko 151840 42116 38,38
Česká republika 147188 -499 -0,34
Itálie 140271 19085 15,75
Belgie 116770 58137 99,15
Rumunsko 94606 20930 28,41
Slovensko 64809 8222 14,53
Bulharsko 60011 6337 11,81
Maďarsko 55075 -713 -1,28
Rakousko 42080 9935 30,91
Dánsko 16011 832 5,48
Španělsko 15356 4168 37,25
Slovinsko 12971 -2244 -14,75
Řecko 9348 2882 44,57
Velká Británie 5686 -2388 -29,58
Chorvatsko 5166 -211 -3,92
Lucembursko 2048 -209 -9,26
Portugalsko 1684 736 77,64
Irsko 45 24 114,29

Vzrostla přeprava tradičních vývozních zboží: dřevo, palivo, chemikálie, guma, kovy a výrobky z nich.

Oddělení marketingu TELS, podle Eurostatu