Trend na kontejnerizaci v dopravní logistice získává na síle

Globální logistická doprava se bude vyvíjet směrem ke kontejnerizaci – takové prohlášení již dlouhou dobu zní v odborné veřejnosti. Statistika z roku 2017 potvrzuje tento trend.

Kontejnerová přeprava jako forma dodání zboží je již dlouho hlavní na mezikontinentálních směrech vzhledem k řadě výhod pro přepravu a překládku v přístavních terminálech.

Trend na kontejnerizaci získává popularitu rovněž na vnitrozemských směrech.

Analytická agentura Drewry Container Trades Statistics (CTS) ve své zprávě uvádí, že v prvním čtvrtletí roku 2017 se objem globální kontejnerové přepravy přesáhl 39,5 mil. TEU, což je o 10 % více než v prvním čtvrtletí roku 2016. Přitom hlavním faktorem růstu byl vnitřní regionální obchod. Jeho objem se zvýšil o 17 %, zatímco v oceánské přepravě se počítalo se zvýšením o 7 %.

Konkrétně celkový objem čínského trhu kontejnerové  přepravy v prvních třech měsících letošního roku činil 2,6 mil. TEU, a to je až o 17 % více než v prvním čtvrtletí minulého roku, přičemž na vnitřních čínských směrech růst byl zaznamenán ve výši 28 %.

Statistiky kontejnerové přepravy v systému Ruských železnic po dobu 4 měsíců roku 2017 ve srovnání s týmž obdobím v roce 2016 ukazuje, že dynamika růstu mezinárodního obratu kontejnerů tady zatím převyšuje dynamiku domácí, ale i ve vnitrozemí se kontejnerová přeprava vyvíjí velmi úspěšně: celkový obrat kontejnerů vzrostl o 24 % na 784 tisíc TEU, vnitřní růst obratu činil 8, 5 % na 270 tisíc TEU.

Ukrajinská nákladní doprava se také důsledně „překládá“ do kontejnerů. V souladu s plány podniku Ukrzaliznytsia v roce 2017 podíl kontejnerové přepravy by měl dosáhnout 29 % a do roku 2021 vzrůst na 45 % od celkové železniční přepravy.

Zdroje: rzd-partner.ru, infranews.ru, sd.net.ua