Třem megaaliancím chybí 36 kontejnerových lodí na obchodním koridoru Asie-Evropa

Nehledě na to, že objem nově zavedených kapacit od začátku letošního roku činí 1,14 milionu TEU, chybí linkám-členům třech nejvetších přepravních aliancí ještě dalších 36 lodí k řádnému zajištění flotilou 25 servisů na trase Asia - Evropa, sděluje Alphaliner.

Vycházeje z toho, že průměrná kapacita lodi na tomto obchodním koridoru činí 14,15 tisíc TEU, odhaduje analytik deficit kapacity na téměř 510 tisíc slotů. Je to 9,6 % souhrnné kapacity potřebné k zajištění každotýdenní frekvence plaveb na všech spojích prohlášených aliancemi na trasách Asia-Evropa.

Kvůli krizi v Rudém moři bylo 24 spojů odkloněno na trasu kolem Mysu Dobré naděje. Ještě jeden servis – servis patřící k Ocean Alliance CMA CGM a spojující Asii s přístavy ve východním Středomoří a na Jadranu – obnovil od začátku května provoz na trase, která prochází Adenským zálivem a Suezským průplavem.