Tranzit zboží Ruskou federací ze zemí, které se rozhodly o uvalení ekonomických sankcí, se bude konat podle nových pravidel

Vláda Ruské federace vyvinula zvláštní postup pro tranzit zboží ze států provádějících sankční politiku vůči Ruské federaci.

Dne 7. ledna 2020 vstoupilo v platnost nařízení vlády Ruské federace č. 1877 ze dne 27. prosince 2019. Dokument schválil „postup pro provádění mezinárodní tranzitní silniční přepravy a mezinárodního železničního tranzitu přes území Ruské federace do třetích zemí u některých druhů zemědělských produktů, surovin a potravin, jejichž země původu je státem, který se rozhodl uvalit ekonomické sankce na ruské právnické a / nebo fyzické osoby nebo se připojil k takovému rozhodnutí.“

Podstata těchto pravidel spočívá v tom, že pohyb určitého zboží z těchto zemí by měl být prováděn pouze s elektronickými navigačními plombami a ve vozidlech „zajišťujících vyloučení přístupu ke zboží, které je v nich obsaženo, aniž by to narušilo integritu elektronické navigační plomby nebo předmětu plombování“.

Pravidla také řídí:

  • vydávání registračních kupónů řidičům vozidel zapojených do takové přepravy;
  • požadavky na identifikační prostředky (plomby), které fungují na základě technologie globálního navigačního satelitního systému GLONASS;
  • seznam kontrolních stanovišť na státní hranici Ruské federace, stacionárních a mobilních kontrolních stanovišť a kontrolních stanovišť umístěných na železničních stanicích, která se používají k realizaci uvedeného tranzitního provozu.