Neexistují žádné známky rychlého oživení trhu silniční nákladní přepravy v Evropě

Podle poslední zprávy Transport Intelligence (TI) bude letošní růst hodnoty trhu automobilové dopravy v Evropě minimální.

Podle odhadů odborníků TI bude růst hodnoty trhu automobilové dopravy na Starém kontinentu v roce 2023 činit pouze 1,4%.

Nutno podotknout, že v polovině roku 2022 předpovidala TI pro rok 2022 růst na úrovni 4,9 procenta. Slabší druhá polovina roku však tento výsledek oslabila.

Vysoká inflace, vysoké náklady na energii a pokles reálných příjmů vedly ke snížení spotřeby a výroby v celé Evropě. To následně snížilo poptávku po dopravních službách jak na domácích trzích, tak v mezinárodních přepravách.

Z prognoz TI vyplývá, že v letech 2022–2027 bude průměrný roční růst činit 2,1 %. To je více než očekávaný růst v roce 2023, ale méně než výsledek v roce 2022.

Zdroj: trans.info