Tels rozšiřuje možnosti exportu z Ruské federace a z Ukrajiny

V roce 2014 TELS upevňuje své možnosti v rámci silniční přepravy exportu z jižních regiónů Ruska a Ukrajiny do zemí EU.

Od prosince 2013 do února 2014 bylo rozšířeno oddělení exportních přeprav TELS, nacházejících se na území SNS, a iniciovaly se procesy navázání obchodních styků s novými přepravními společnostmi, které se zaměřují na tyto trasy.
Exportní sektor je jedním z největších sektorů TESL jak codo množství odborných pracovníků, tak codo objemu uskutečněných přeprav. Rozvoj výroby v Rusku, který se pozoroval v roce 2013, a jeho dynamický růst na Ukrajině dovolují přepokládat růst poptávky po daných službách v rámci exportních silničních přeprav v roce 2014.