TELS navyšuje provozní kapacity v rámci přeprav Evropa – Kazachstán

Nehledě na to, že ve srovnání s přepravami na Ruskou federaci, je objem přeprav na Kazachstán výrazně menší, tyto přepravy jsou perspektivním segmentem na mezinárodním logistickém trhu. V porovnání s rokem 2013, nehledě na výraznou tržní recesi, import z EU do Kazachstánu v rámci silniční přepravy v roce 2014 vzrostl o 1,7%. Exportní přepravy z Kazachstánu do EU vzrostly o 20,7% (dle údajů Eurostatu).

Skupina společností TELS pokračuje v rozšíření vozového parku, čímž zvyšuje své provozní možnosti na mezinárodním logistickém trhu Evropa-Kazachstán (import/export). Našim cílem je plně uspokojit požadavky zákazníka.

Specifikou kazašských přeprav je delší doba dodání zboží a různá kvalita silniční infrastruktury během přepravní trasy. Vozidla tak musí být náležitě vybavená a musí odpovídat následujícím technickým požadavkům:

  • Vozové soupravy TELS v rámci přeprav „z“ a „do“ Kazachstánu jsou vybaveny shrnovacími návěsy standardů EN 12642 a EN 12642 XL – což splňuje přísné požadavky ohledně celistvosti kurtovacích systémů. Návěsy tak umožňují nakládku ze tří stran a ze shora.
  • Všechna vozidla TELS jsou vybavená satelitním sledovacím systémem, díky kterému můžeme kontrolovat každý krok jeho přepravní trasy.
  • Průměrný věk vozidel činí 2,5 let. Spolu s rozšířením vozového parku průměrný věk vozidel se neustále obnovuje (už jen v roce 2014 TELS ve spolupráci se společností MAN pořídil 80 nových vozidel).

Se svou 13letou tradicí TELS poskytuje kvalitní a spolehlivé služby. Status celního přepravce umožňuje vyhnout se nadbytečným vyřízením celních formalit při přepravách drahého zboží, díky čemuž přepravní proces netrvá dlouho a optimalizuje se tak doba dodání zboží s vynaložením minimálních nákladů.