TELS na Supply Chain & Logistics Forum

3. dubna 2014 již podruhé TELS zúčastnil se konference Supply Chain & Logistics Forum.

Na konferenci se sešlo více než 50 řídících logistických firem včetně sítí největších výrobních společností v Rusku (Bacardi, Wimm-Bill-Dann, Procter&gamble, Ehrmann, Tikkurilla, X5 Retail Group, Zenden, Nestle, Nike, Archdale aj.)
V rámci diskuzního semináře Celní vybavení v rámci Celní Unie - praxe a zkušenosti měl přednášku ředitel Art Logistic (součást TELS) a vedoucí Školícího střediska TELS Andreje Grigoroviče Pavljučenka. Tématem přednášky byly přepravy zboží přes Celní Unii a týkala se zejména problematiky zrušení Karnetu TIR na území Ruské federace.
Stejně jako minule nejdůležitějším bodem pro TELS byl dotazník, jehož cílem bylo zjistit aktuální potřeby a očekávání zaměstnanců, kteří se zabývají velkými logistickými procesy v různých podnicích. Výsledky této ankety budou použity pro rozvíjení společnosti TELS v budoucnosti. Výsledky dotazníků obdrží taktéž všichni zúčastněni.