TELS: kdy vlastní úspěch usnadňuje podnikání pro ostatní

Jaké skutečnosti mohou svědčit o úspěchu společnosti? Určitě to mohou naznačovat tři příznaky:

1. Stabilní růst ukazatelů objemů služeb a zisku.

2. Zvýšení počtu loajálních zákazníků.

3. Rozšiřování podniku s použitím vlastních prostředků.

TELS má všechny tři příznaky. V letošním roce se uskutečnila další významná událost: společnost TELS ve spolupráci se společností Green Line otevřela dealerské centrum MAN vedle Smolensku (ves Kamenka).

Hned si můžete všimnout vynikající polohy dealerského centra – fakticky pár set metrů od dálnice M1 / ​​E30. U velkoprostorových vozidel má pohodlný příjezd velký význam.

Autoservis je vybaven podle nejmodernějších technologií, s ergonomickými pracovišti a dodržováním vysokých ekologických standardů. Servis má všechno pro kvalitní diagnostiku a údržbu: prostornou opravárenskou budovu, moderní diagnostické vybavení, montáž pneumatik, myčku atd.

Diagnostické vybavení umožňuje přesně identifikovat poruchu vozidla. Použitý olej se shromažďuje ve speciální nádobě pro následné zpracování bez rizika znečištění životního prostředí. Na pracovištích je udržována stálá teplota nejméně 21 stupňů.

Opravárenská budova se skládá z pěti stanovišť, z nichž na každém mohou být současně obsluhovány čtyři tahače nebo celý kamion plus jeden tahač. Stanoviště jsou vybavena jámami a mobilními elektrickými zdvižemi schopnými zvednout tahač společně s naloženým návěsem.

V relaxačním pokoji řidiči mají možnost pohodlně očekávat dokončení prací a sledovat jejich výkon přes monitor.


Je zřejmé, že toto dealerské centrum značně usnadní podnikání mnoha silničních dopravců díky novým příležitostem k získání a následnému pohodlnému a kvalitnímu servisu vozidel MAN.

Přejeme hodně úspěchů novému podniku ve prospěch svých klientů!