TELS GLOBAL: sběrné náklady z Evropy do Kazachstánu

Aleksandr Vusevič, vedoucí oddělení sběrných nákladů

V souvislosti se současnými globálními procesy se velké množství výrobních a obchodních společností aktivně přeorientovává na trh Kazachstánu. Bohužel, mnozí zatím nevědí o našich možnostech přepravovat sběrné náklady tímto směrem z Evropy.

V letošním roce jsme zahájili pravidelné odeslání sběrných vozidel: například v červenci odjíždělo sběrné vozidlo každý týden do Kazachstánu. Já zatím nemůžu tvrdit, že budeme schopni stále dodržovat týdenní harmonogram, ale odeslání vozidel jednou týdně nebo jednou za dva týdny planujeme realizovat, nehledě na všechny obtížnosti.

Rychlost sběru a konsolidace nákladů se bohužel snižuje z několika důvodů: vzápětí za ztížením logistiky kvůli sankčním omezením EU vůči Rusku a Bělorusku (zákaz tranzitu určitých druhů zboží) se zpřísňují také kritéria pro zařazení zboží na sankční seznam, snižují se objemy nákladů, které nepodléhají sankcím, prodlužují se lhůty pro zpracování vývozních dokladů.

Kvůli sankčním omezením nejsme vždy schopni přepravit náklad z Evropy do Kazachstánu tranzitem přes Rusko a Bělorusko. V takových případech využíváme objízdná schémata přes Turecko, Gruzii, Ázerbájdžán, Kaspické moře. Výběr toho či onoho schématu se provádí na základě povahy nákladu (sankční nebo ne) a priorit zákazníka.

Nyní my sami kompletujeme vozidla mířící do západní části Kazachstánu - Uralsk, Aksay, Atyrau, Aktobe, Astana. Zde jsme plně řídíme ceny a čas– můžeme upravovat harmonogram a v případě potřeby můžeme urychlit odeslání. Co se týče Almaty a dalších vzdálených regionů Kazachstánu – pokud takových objednávek není mnoho, kooperujeme s našimi partnery, vytváříme společné sběrná odeslání. I v tomto případě je kontrola ceny a dodacích lhůt na prvním místě.

Kontakty:

Telefony v Polsku: +48-22-5112470 (#1232)

E-mail: a.vusevich@telsglobal.com