TELS GLOBAL na čínsko-evropském trhu: rozmanitost dodacích schémat

Před několika lety se stalo zřejmé, že zahraniční obchodní zájmy Evropské unie se prudce rozvíjejí směrem k obchodu s Čínou a zeměmi jihovýchodní Asie. V roce 2020 se Čína dostala na první místo v žebříčku nejdůležitějších obchodních partnerů Evropské unie a předešla tak Spojené státy americké.

Díky úsilí specialistů TELS GLOBAL se urychleně rozvíjí schopnosti společnosti v oblasti dodání zboží ve směru Čína-EU. Ověřená logistická schémata se opakovaně narušovala nepředvídatelnými událostmi, jako byl COVID-19 a rusko-ukrajinský vojenský konflikt, což vyžadovalo naléhavé hledání způsobů, jak obnovit přetržené dodavatelské řetězce pomocí různých druhů dopravy, a budování alternativních tras.

Dnes organizujeme dodávky z Číny a dalších zemí jihovýchodní Asie všemi druhy dopravy v různých kombinacích.

Paleta možností Departamentu multimodální přepravy zahrnuje:

  • Námořní přepravu do největších přístavů v Evropě – Hamburk, Antverpy, Rotterdam (nejpopulárnější trasy).
  • Námořní přepravu do přístavu Gdaňsk (naše autorské schéma, které má řadu výhod pro zákazníky z Východní Evropy).
  • Přímou železniční kontejnerovou přepravu z Číny – celokontejnerové i sběrné zásilky.
  • Transkaspickou cestu.
  • Kombinovanou přepravu (námořní + železniční) přes přístavy Černého a Baltského moře – celokontejnerové i sběrné zásilky.

Leteckou přepravu zboží organizují zkušení specialisté z Oddělení letecké dopravy.

Pro naše klienty nabízíme také mezikontinentální multimodální trasy z Afriky a Ameriky.

V každou chvíli specialisté TELS GLOBAL rádi nabídnou dodací schéma s časovou a nákladovou optimalizací dle priorit klienta a s ohledem na stav trhu.