Tři nádrže po 55 tunách každá z Německa do Volgodonsku, na podzim, za 25 dnů? Čtyřikrát „není možné“!

Na Skupinu společností TELS přišla objednávka na dodání z Německa do Ruské federace (město Volgodonsk v Rostovské oblasti) tří nádrží vážících 55 tun každá a majících rozměry 7,8x4,08x4,34 m.

content-img.png

Na první pohled byl tento úkol celkem snadný, avšak jeho realizace byla doprovázena velkým počtem definic typu „není možné“ a množstvím vstupních údajů v průběhu přepravy.

Výchozí podmínky 

Předběžný sběr informací a propracovávání možných variant přepravy ukázaly řadu omezení. Některá z nich byla odborníky Skupiny společností TELS hodnocena jako v podstatě nepřekonatelná a bylo lepší najít alternativní řešení, s jinými omezeními bylo rozhodnuto pracovat dále.

Není možné č. 1“: na podzim, v období oprav silnic a dálnic v Německu, které se kryje s obdobím dovolených komunálních úředníků, není možné v takovém krátkém čase vyvézt takové nadměrné a těžké náklady: kvůli opravě cest se muselo daleko objíždět, lhůty pro získání povolení k přepravě se značně prodlužují, je potřeba více sjednávat průjezdy s policií a demontovat stavební konstrukce.

Organizace přepravy těžkých nadměrných nákladů přes Německo v podzimní sezóně bývá hodnocena odborníky Skupiny společností TELS jako skutečně velice komplikovaný úkol. Avšak se v oblasti nadměrné přepravy takové komplikace vyskytují často a bývají řešeny díky předešlým zkušenostem a získaným pracovním kontaktům.

Není možné č. 2“: nejpohodlnější variantou dodání podobných nákladů z Německa do Ruska je trajektová linka Transfennica, avšak podle tvrzení Objednavatele a jiných zdrojů trajekty Transfennica nepřepravují nádrže s takovou výškou.

Jednání s trajektovou linkou přinesla pozitivní výsledek. Společnost TELS bude moci přepravit tento náklad trajektem Transfennica do přístavu v Sankt-Petěrburgu.

Není možné č. 3": podle dostupných informací je téměř nemožné získat povolení na přepravu nákladů s takovou váhou automobilovou dopravou na území Ruska pro předpokládanou trasu v délce 2000 km.

Vzhledem ke kvalitě silnic v Ruské federaci, k existenci na trase velkého počtu různých silničních překážek a mostů, odborníci Skupiny společnosti TELS ohodnotili přepravu tří nádrží váhou přes 50 tun každá automobilovou dopravou jako skutečně težko uskutečnitelný úkol. Hlavní riziko spočívalo v tom, že proces získání povolení k přepravě může zabrat hodně času, aniž by byl zaručen kladný výsledek.

Jako vhodnou alternativu odborníci společnosti propracovali schéma přepravy nákladu říční dopravou téměř do místa určení.

Schválené schéma přepravy

Úplné schéma přepravy tohoto nadměrného nákladu bylo sestaveno v následující podobě:

1.       Z místa nakládky v Německu do evropského přístavu bude náklad přepraven automobilovou dopravou.

2.       Z Evropy do Sankt-Petěrburgu se nádrže vezou trajekty linky Transfennica.

3.       Ze Sankt-Petěrburgu bude náklad říční dopravou přepraven do Volgodonsku.

4.       Od říčního přístavu k místu určení – asi 3 km – se náklad převáží automobilovou dopravou.

Objednávka dodání byla obdržena v polovině července, plánovaný termín dodání byl určen na 15. října.

Cesta přes Německo: „tři v jednom“

První odchylkou od původního plánu se stalo zdržení se získáním povolení k přepravě nákladu přes Německo. V sezóně dovolených úřady v Hamburku posuzovaly žádost zvlášť dlouho, proto ke dni plánovaného startu přepravy 30. srpna nebylo povolení vyřízeno.

Stalo se tak až 5. září... ale jen pro jeden kamion. Povolení pro dvě další auta se ještě zdržovala.

Logika efektivity a tvůrčí přístup k řešení úkolů napověděly následující řešení: nezůstávat na místě a čekat obdržení povolení pro všechna auta, nýbrž použít jedno auto k několika přepravám. Ve výsledku byly všechny tři nádrže převezeny do přístavu jedním dopravním prostředkem.

Trasa se musela třikrát sjednávat s policií, podél trasy musely silniční služby pokaždé na několika místech rozebrat a zase sebrat stavební konstrukce, aby projel nadměrný náklad, avšak úkol byl splněn i přes existenci dalšího „není možné“:

·  po silnicích a dálnicích v Německu je jízda velkotonážní dopravy omezena o svátcích a víkendech (od 15.00 v pátek do 6.00 v pondělí).

Omezení na přepravu v neděli a svátky v Německu je silný zákaz. Avšak i tato překážka byla překonána: jízda o víkendu byla dohodnuta s odpovídajícími službami.

15. září se všechny tři nádrže nacházely v přístavu nalodění a 18. září pak v přístavu Sankt-Petěrburgu, kde už na ně čekala pronajatá vlečná nákladní loď do Volgodonsku.

O dva týdny dříve

Cesta říční dopravou měla trvát podle plánu kolem 4 týdnů – právě by se stihl původně naplánovaný termín 15. řína. Ale od Objednavatele přišel nová žádost: v souvislosti s výrobními úkoly potřeboval mít náklad u sebe už 30. září.

Mnozí naši zákazníci říkají, že se Skupina společností TELS pozitivně liší od jiných logistických dodavatelů tím, že v případě nových „vstupních údajů“ manažeři společnosti TELS nepřecházejí na „jazyk smluv“, ale hledají možnost uspokojit potřeby objednavatele.

Řešení bylo nalezeno: náklad dodán, podle přání Objednavatele, ke 30. září, automobilovou dopravou, s dodržením všech legislativních norem.

***

Od okamžiku získání povolení k přepravě nákladu v Německu do okamžiku předání nádrží Objednavateli ve Volgodonsku uběhlo 25 dnů.