Světový trh smluvní logistiky poroste, ale ne dost rychle

Do konce roku 2023 bude možné na světovém trhu smluvní logistiky vydělat více než 284,458 miliardy eur, a sektor poroste o 3,8 %. V roce 2022 činil růst 2,9 %. Aktuální analýza předložená v červnu britským analytickým centrem Transport Intelligence (TI) naznačuje výrazný pokles dynamiky ve srovnání s rokem 2021, kdy podporovaný elektronickým obchodováním sektor přidal na hodnotě 8,7 %.

Neměnným lídrem na trhu smluvní logistiky zůstanou Asie a Tichooceánský region. V roce 2023 se výnosy na těchto trzích zvýší o 7,8 %, hlavně díky Číně a Indii, a budou činit více než 113,783 miliardy eur, tzn. 40 % z globální hodnoty.

Evropa je v současnosti druhým největším trhem smluvní logistiky na světě s  29% podílem na globální hodnotě. Na konci roku přinese to částku přibližně 82,493 miliardy eur. Místní operátoři ale přijdou o podíl na globálním trgu ve prospěch asijských společností.

Do trojice lídrů patří také Severní Amerika, která letos vygeneruje 25 % celosvětových výnosů, tedy téměř 71,115 miliardy eur.

Dynamicky se rozvíjecím trhem bude Blízký východ a severní Afrika, které dosáhnou tempa růstu rovnajícího se světovému průměru - 3,8 %. Na tyto regiony však připadá pouze 2 % celosvětových výnosů, takže hodnota realizovaných tam služeb bude činit něco málo přes 5,689 miliardy eur.

Ačkoliv odvětví logistiky v posledních letech značně zvýšilo svou odolnost vůči krizím, dlouhodobé prognózy jsou stále ještě závislé na mnoha makroekonomických a geopolitických faktorech, které je čím dál těžší předvídat.

Zdroj: trans.info