Světová ekonomika je připravena k dalšímu růstu… Jsou ale problémy

Ve zprávě, kterou připravilo Oddělení analytiky a marketingového výzkumu Skupiny společností TELS pro výroční shromáždění top-manažerů společnosti, je uveřejněna analýza aktuálního stavu světové ekonomiky a také tendence a předpovědi vývoje světového obchodu na další dva roky s detailizací pro různé regiony světa. Celkový závěr: světový obchod má dnes pozitivní tendenci, nicméně má více než obvykle rizik a zadržovacích faktorů neekonomického rázu.

Světový obchod se zotavil, ale nedosáhl na to tempo růstu, jeké měl před krizí

V období od r. 1960 do světové krize r. 2008 obchod rostl průměrným tempem cca 6%. To je asi dvakrát rychleji, než průměrný růst HDP ve stejném období. Růstu obchodu přispělo snížení obchodních výloh spojené mimo jiné s otevřeností hranic, nízkými sazbami a zdokonalováním technologií. Vznik globálních dodacích řetězů stimuloval pokrok v průmyslu a zvýšení produktivity práce.

V období krize růst obchodu zpomalil. V r. 2016 pružnost obchodu (poměr mezi růstem světového obchodu a růstem světové ekonomiky) byla na úrovni 0,8. V r. 2017 tento koeficient vzrostl na 1,3, ale i tak zůstává nízký ve srovnání s koeficienty v poslední dekádě 20. st. a prvních letech nového milénia (cca 2).

1 cz.png

Ceny na ropu jako faktor stability hospodářského vývoje

Významné kolísání cen na ropu, ať je to snížení nebo zvýšení, je stresem pro světovou ekonomiku. V r. 2015 cena za podmíněný barel, který byl definován jako průměrná hodnota značek Brent, Dubai a WTI, klesla na 51 dolarů z 96 dolarů v r. 2014. V r. 2016 cena ještě víc klesla – na 43 dolarů, čili více než dvojnásobně ve srovnání s r. 2014.

V r. 2017 se cena na ropu umístila na průměrnou úroveň 52,7 dolarů/barel. Významně tomu napomohla dohoda OPEC+ o omezení těžby ropy. K polovině prosince r. 2017 cena na ropu stoupla ještě asi o 20% a přesáhla úroveň 60 dolarů/barel. Začátkem ledna r. 2018 jsme pozorovali další méně významný růst cen.

V Mezinárodním měnovém fondu předpovídají zvýšení průměrných cen za ropu v r. 2018 o 11,7% ve srovnání s r. 2017 a menší pokles v r. 2019 – o 4,3%.

Na základě údajů z futures trhů stavem na 11. prosince loňského roku odborníci MMF stanovili průměrnou úroveň cen za ropu v r. 2018 na 59,9 dolarů/barel a v r. 2019 na 56,4 dolarů/barel.

2 cz.png

Co táhne světovou ekonomiku dolů?

Existuje řada faktorů, které vytvářejí rizika pro perspektivy dalšího růstu světového obchodu. Mezi nimi je hodně faktorů neekonomického rázu.

Ve světě zůstává finanční napětí. Doteď nejasné vztahy mezi EU a Velkou Británií po brexitu, vleklá krize kolem formování vlády v Německu a jiné události nedovolují, aby se banky Evropské Unie cítily být jisté.

Změna v USA peněžní, úvěrové, daňové a rozpočtové politiky ve spojení s protekcionismem současné administrace v Bílém domě rovněž vnáší nestabilitu do světového hospodářského systému a s vysokou pravděpodobností může negativně ovlivnit hodnoty světového obchodu.

Celkově ve světě narůstají protekcionistické tendence, které zvýšují překážky ve volném mezinárodním obchodu.

Rozsah poskytnutých úvěrů v Číně bývá také interpretován jako riziko pro finanční systém jedné z klíčových ekonomik světa.

A ještě ke všemu panuje velmi vysoké geopolitické napětí, které by mohlo vést k další eskalaci vzájemných sankcí a omezení ve volném obchodu.

Předpovědi růstu výroby a zahraničního obchodu regionů světa

Nicméně předpovědi jsou spíše optimistické. Stabilizace cen za surovinové zdroje a zmenšení krize v eurozóně po prezidentských volbách ve Francii přispěly k zesílení dynamiky obnovy světové ekonomiky v r. 2017.

MMF předpovídá růst souhrnné světové výroby na úrovni 3,9% v letech 2018 a 2019. Největší dynamiku očekáváme od zemí Jihovýchodní Asie – 6,5% (2018) a 6,6% (2019). Dynamika růstu ekonomiky eurozóny se bude mírně snižovat z 2,4% v r. 2017 na 2,2% a 2,0% v letech 2018-19, ale je nutno rozumět, že to je finančně nejnáročnější trh a v peněžním vyjádření bude tento růst značný. Přitom rozvojové země Evropy předvedou růst 4,0% a 3,9%.

Úhrnně ekonomika zemí bývalého SNS podle předpovědí MMF zůstane na úrovni růstu 2,2%, které dosáhla v r. 2017.

Růst zahraničního obchodu regionů světa v r. 2018 bude pevně pozitivní.

Прогноз роста cz.png

Očekávání na trhu dopravní logistiky

Komentář experta

Nedostatek kamionů a logistického personálu v eurozóně

Jelena Sazončik, zástupkyně ředitele pro marketing Skupiny společností TELS:

„Prudký růst světového obchodu v r. 2017 po krizovém období přinesl na evropský trh doprovodné efekty. Dnes trh dopravní logistiky eurozóny zažívá citelný nedostatek jak vozového parku, tak kvalifikovaného personálu.

Na výstavě TransPoland 2017 o těchto potížích mluvili také operátoři nákladní přepravy a personální agentury. Například nedostatek dopravy na polském trhu mezinárodní nákladní přepravy je odhadován na 100 tisíc kamionů ke konci r. 2017. Kromě toho, pociťuje se i velký nedostatek řidičů.

Zástupci jednoho z vedoucích polských personálních internetových portálů uveřejnili číslo 250 tisíc – takový nedostatek kvalifikovaných pracovníků podle nich bude zažívat logistické odvětví v nejbližších třech letech.

Bezesporu tyto faktory jsou spíše „technického“ rázu a nedokážou citelně zadržet růst evropského obchodu, nicméně vytvářejí určité negativní pozadí.“