Spotové sazby za kontejnerovou přepravu nadále klesají

Spotové sazby za kontejnerovou přepravu na ose Východ-Západ nadále klesají na všech klíčových trasách, s výjimkou tras spojujících Severní Ameriku s Evropou.

Sazby na dálkových trasách kontejnerové přepravy z Asie dosáhly během pandemie historicky vysokých úrovní, a to ve spojení s vysokou poptávkou a akutním nedostatkem nabídek v důsledku zpomalení všech dodavatelských řetězců. Růst začal v květnu 2020, loni na podzim sazby poněkud klesly a zrychlily pád v únoru/březnu.

Hodnota kompozitního indexu Drewry WCI za říjen klesla o 20 %. Ke konci října byly sazby na většině klíčových tras již třikrát nižší v porovnání s březnem 2022. I když aktuální hodnota indexu je stále vyšší než úroveň z konce dubna 2020, tzn. před začátkem koronakrize.

Na všech hlavních trasách spojujících Asii s evropskými spotřebitelskými trhy jsou sazby již 20 až 30 % pod úrovněmi z jara 2020.

Náklady na přepravu 40stopého kontejneru ze Šanghaje do Los Angeles jsou v průměru 2,4 tisíce amerických dolarů, v opačném směru jsou sazby cca dvakrát vyšší (před pandemií byl rozdíl 6 až 7krát).

Sazby dopravy z USA do severní Evropy jsou 3krát vyšší, z Evropy do USA 5krát vyšší než v dubnu 2020.