Spotové sazby silniční dopravy v Evropě jsou nižší než smluvní sazby

Podle zprávy za druhé čtvrtletí roku 2023, zveřejněné na webu Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU), index sazeb silniční nákladní dopravy pro Evropu se snížil na 0,2 bodu v mezičtvrtletním srovnání. Index spotových sazeb v mezičtvrtletním srovnání klesl na 3,5 bodu. Závěry jsou vyvozeny na základě sběru dat od tří společností: Upply, Transport Intelligence (TI), IRU.

Odborníci poprvé za posledních 6 let pozorovali skutečnost, že spotové sazby klesly pod smluvní. Pokud vezmeme v úvahu čísla v meziročním srovnání, situace bude následující: index spotových sazeb klesl na 7,5 bodu, zatímco index smluvních sazeb zůstal vyšší na 2,8 bodu.

Data ukazují, že krátkodobá poptávka po přepravě klesá a následně klesá poptávka po distribuci zboží po Evropě. V konečném důsledku pak tato situace vede k dalšímu poklesu sazeb přepravného na spotovém trhu.

Ceny silniční nákladní dopravy v Evropě přitom zůstavají v průměru o 12-15 % vyšší než před pandemií, poznamenává Thomas Larrieu, generální ředitel Upply.

Zdroj: trans.info