Spotřebitelé po celém světě přecházejí na úsporný režim

Spotřebitelé v evropských, asijských zemích a USA se vracejí k úspornému režimu, který převládal v 70. a 80. letech 20. století během vysoké inflace. Konkrétně, jak se uvádí ve studii IRI, spotřebitelé si opět začali brát jídlo do práce, nakupovat potraviny za zvýhodněné ceny těsně před datem spotřeby, konzumovat méně alkoholických nápojů a častěji vyhledávat výhodné nabídky v obchodech. Studie probíhala po dobu 12 měsíců do července 2022 včetně.

Při úvahách o koupi nového produktu se nyní kupující zaměřují především na jeho cenu (62 %) a dostupnost (49 %). Zatímco jeho případná vyšší kvalita (15 %) nebo inovativnost (8 %) se pro ně staly mnohem méně důležité.

Změna spotřebitelského chování negativně ovlivnila celkové tržby maloobchodníků, ale zároveň posílila prodej zboží vlastních značek řetězců, protože to má tendenci mít nejvýhodnější cenu. Tak v Evropě (Německo, Francie, Velká Británie, Španělsko, Itálie, Nizozemsko) tržby v tomto segmentu od počátku roku vzrostly o 5,4 % a tvoří 35,4 % podíl na celkových tržbách za spotřební zboží.