Společnost TELS dosáhla vysokých výsledků při hodnocení společenské odpovědnosti

Vážení kolegové a obchodní partneři, s hrdostí vám oznamujeme, že letos naše společnost absolvovala audit organizace EcoVadis pro udržitelný rozvoj dle standardů společenské odpovědnosti CSR (Corporate Social Responsibility). Společnost TELS byla vyznamenána Stříbrnou medailí a zařadila se tak mezi top 25% společností, které se zúčastnili hodnoceni CSR přes platformu EcoVadis (dosáhli jsme pro nováčky mimořádného výsledku - 56 bodů ze 100!).

Představitel jednoho z našich klientů z odvětví Automotive potvrdil, že se jedná o výjimečný výsledek, kterého dosáhne jen málo firem. To byl jen 1. krok na v tomto směru –  budeme i nadále sledovat a vyhodnocovat dopady svého působení na okolní prostředí.

O CSR a EcoVadis

Společenská odpovědnost firem (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) – to jsou zásady, jež by měla ve své praxi dodržovat firma, usilující o udržitelnou produkci výrobků nebo služeb ve vztahu vůči spotřebitelům, zaměstnancům, partnerům a životnímu prostředí.

CSR společenská odpovědnost je nedílnou součástí udržitelného rozvoje společnosti a zahrnuje následující oblasti:

  • životní prostředí
  • spravedlnost pracovních podmínek
  • etičnost a solidnost obchodních praktik
  • dodavatelský řetězec.

„Udržitelný rozvoj – to je způsob, jak vyhovět dnešním potřebám, aniž by budoucí generace byly připraveny o možnost uspokojit potřeby zítřka“ (Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj). EcoVadis je nezávislá agentura, která hodnotí přístup firem ke společenské odpovědnosti. Nástroje EcoVadis používají největší světové korporace, které sledují udržitelnost svých dodavatelů v globálním dodavatelském řetězci, k hodnocení své globální dodavatelské základny. Jedná se o více než 350 nadnárodních korporací a značek, 198 průmyslových odvětví, 155 zemí.

Proč jsme se zúčastnili auditu EcoVadis?

Činnost TELS je založena na zásadách obchodní etiky. Dodržení těchto zásad požadujeme nejen od našich zaměstnanců, ale také od obchodních partnerů. Tyto přístupy jsou zakotveny ve „Firemních standardech“ společnosti: poctivost, odpovědnost, zaměření na výsledky, týmová práce, zaměření na zákazníka.

Naše společnost věnuje velkou pozornost problémům, které se netýkají přímo podnikání. Popdporujeme aktivity, jež často vznikají na podnět samotných zaměstnanců - environmentální kampaně, charitativní aktivity, podpora sportovních iniciativ, cílená pomoc.

Moderní podnikání by si mělo uvědomit, že nemůže existovat izolovaně mimo společnost, aniž by se zapojilo do řešení jejích problémů. Jsme velmi rádi, že akce společnosti a iniciativy našich zaměstnanců byly vysoce oceněny renomovanou organizací.