Schémata rychlé dodávky částečných nákladů v TELS

INFORMACE

Dodávka částečných nákladů (LTL / Partloads / Groupage) je typ dodávky nákladu, který je kombinací několika zásilek (jak malých, tak i středních a velkých rozměrů) od jednoho dodavatele více příjemcům nebo od různých dodavatelů jednomu nebo více příjemcům. Přepravní náklady na každou zásilku v takových případech se platí jako poměrná část ložné plochy vozidla.

Dodávka celovozových nákladů (FTL) je typ dodávky nákladu, který je určen zpravidla pro jednoho příjemce a zabírá celý nákladový prostor vozidla. Nakládka v tomto případě může probíhat na několika skladech jednoho dodavatele umístěných v určité vzdálenosti od sebe, a k přepravě potřebného množství zboží může být použito jedno nebo více vozidel, která tvoří blokovou dodávku.


Pokud jde o služby na dodávku částečných nákladů, lze se někdy setkat s určitými předsudky: dodací lhůty jsou podstatně delší, komplikace jsou větší, a nepatrná výhra v ceně nekompenzuje uvedené nevýhody.

Ale tato pozice vůči společnosti TELS rozhodně není správná.


Ve společnosti TELS:

 • termín dodání nákladů je jenom o pár dní delší, než termín dodání „kompletního“ nákladu;
 • další komplikace pro zákazníka – žádné, protože ve všech fázích nákladní přepravy je poskytována komplexní odborná podpora zaměstnanců TELS;
 • možnost dodání částečného nákladu z jakéhokoli místa na světě s použitím více druhů dopravy (námořní, železniční, letecké a silniční);
 • ušetříte na expedici až 90 %

polik2.jpg

Jak to všechno je možné zorganizovat, vypráví
Vitaliy Polik,
zástupce vedoucího Oddělení částečných nákladů TELS.Rychlostní schémata sběru, zpracování a dodávky částečných nákladů

„Obyčejné“ schéma dodávky částečných nákladů s tranzitní lhůtou 10–14 dní:

 1. v každém regionu se náklady shromážďují pomocí národní (místní) dopravy a doručují se na regionální konsolidační sklad;
 2. zde jsou konsolidovány a, jak se naplní společné regionální zásilky, jsou odeslány na základní konsolidační sklad v zemích sousedících s Celní unií;
 3. na základním konsolidačním skladu přijaté regionální zásilky podstupují zpracování, zaplňují se vozidla do regionů na místo vykládky v rámci Celní unie;
 4. po stanovení konečné trasy a dokončení přípravných opatření pro zasílání se provádí nakládka vozidel, vyřizuje se celní odbavení, a vozidla jsou zasílána do regionu dodání.

„Rychlostní“ schéma dodávky částečných nákladů používané v TELS s tranzitní lhůtou do 10 dní:

 • náklady se schromážďují do vozidla, které jede přímo na základní konsolidační sklad v zemi, která hraničí s Celní unií; tímto se vyhýbáme další manipulaci a zpracování na regionálním skladu;
 • vybudované linky dodávek a velký proud zboží nám umožňují ještě ve fázi přijetí objednávky (příkazu) plánovat trasu vozidla, které bude doručovat právě přijatý náklad;
 • zpracování zboží, které přijelo na sklad, a naplňování vozidla probíhá buď v den příjetí zboží na sklad nebo během 1–2 dnů, což nám umožňuje zabránit zdržení nákladu ve skladu;
 • denně vozidla s částečnými náklady odjíždějí do regionů na místo vykládky v rámci Celní unie; v několika regionech linka dodávky se skládá z několika desítek vozidel týdenně.

Toto schéma umožňuje poskytnout krátké dodací lhůty částečných nákladů. Například průměrná doba dodání částečného nákladu činí:

- z Evropy do Ruska asi 7 dnů (často méně);
- do Běloruské republiky – cca 5 dnů.

Dodávka ze vzdálených regionů Evropy může trvat o něco déle.

Pořádáme dodávky nákladu „od dveří ke dveřím“, a to i do vzdálených oblastí Ruska: po projetí hranice Ruska a celním očištění nákladu na dočasném uskladnění používáme vnitrostátní ruskou dopravu a dodáváme zboží na místo určení. Toto schéma dovoluje snížit náklady na dopravu tím, že zkracujeme počet kilometrů dražší mezinárodní dopravou.

 • Důležité je, že pracujeme nejen podle zavedených schémat. Jsme otevřeni dialogu a připraveni vytvářet a realizovat nové programy, například, přivézt náklad z Indie, umístit ve skladu v regionu zákazníka a dopravovat zboží do obchodní sítě prodejen v malých dávkách v zadaných intervalech.

Alternativní dodání částečných nákladů je přeprava menší nákladní dopravou. Můžeme vyzvednout a přepravit zboží pomocí nákladních automobilů s kapacitou od 1 do 7 tun. Taková dodávka bude o něco dražší než jako částečný náklad velkoprostorovým vozidlem, ale dodací lhůta je mnohem kratší: z Polska – 2 dny tranzitní doby, z Německa – 3, ze severní Itálie – 4...

Velký proud kompatibilních nákladů

konotop_119-2.jpg

V současnosti Oddělení částečných nákladů TELS zpracovává více než 1000 zásilek za měsíc. A každý rok tento počet roste o 15–20 %. To znamená, že:

 • proud souběžných nákladů se měsíčně zvyšuje a stává se stále větším,
 • termín skladového zpracování, přípravných opatření a naplňování vozidel je stále menší,
 • odeslání vozidel do regionů v Celní unii je stále častější.

Dnes hlavní nákladní proud tvoří další zboží:

 • stroje a zařízení;
 • zahradní a zemědělská technika;
 • zařízení a příslušenství pro průmyslovou montáž motorových vozidel, autodíly;
 • značkové oblečení a vybavení pro značkové prodejny;
 • kosmetika a suroviny pro výrobu kosmetických přípravků;
 • chemické výrobky a surovina pro chemický průmysl;
 • průběžné polygrafické výrobky, hračky;
 • obalové materiály a balení;
 • zdravotnické materiály a vybavení;
 • prémiové potravinářské výrobky;

atd.

Mnoho z těchto typů nákladů požadují dodání v souladu s určitou teplotou nebo jsou nebezpečné (ADR). Často jako cástečný náklad převážíme velké a těžké stroje, soupravy a zařízení, čímž výrazně snižujeme pro zákazníka přepravní náklady. Můžeme přepravit zboží fakticky všeho druhu, velikosti a se splněním specifických podmínek.

Multimodální přepravy částečných nákladů

IMG_09862-2.jpgMezi nejčastější kombinace multimodální dopravy patří: námořní, letecká a železniční doprava s následným dodáním automobilovou dopravou na místo určení. Kombinace může také zahrnovat více než dva druhy dopravy, vyžaduje-li to vybrané schéma dodání.

Při organizaci multimodální dopravy využíváme všechnu možnou infrastrukturu: železniční terminály, konsolidační sklady, přístavy, letiště, celní agentury a podobně, což nám dává obrovské možnosti realizovat schémata pro dodávání různé úrovně složitosti z kteréhokoliv kouta světa.

Částečný náklad obvykle prochází přes konsolidační sklad, kde je zboží převzato pod dohledem našich zaměstnanců, kteří provádí požadované manipulační zpracování (balení, označování, inventarizace atd.) a přípravy na odbavení.

V některých směrech letecké dopravy balíme zboží přímo na palety a do kontejnerů leteckých společností. Jdou na nakládku do letadla bez dalších překládek na terminálu na letišti. To přidává větší bezpečnost a nedotčenost nákladu, zvláště pokud je to křehký náklad.

Již máme vypracovaná multimodální schémata dodání částečných nákladů z Jižní Ameriky, USA, Kanady, Turecka, Tchaj-wanu, Číny, Hongkongu, Indie a jiných zemí.

***

Oddělení nákladů TELS – zavedené technologie rychlé a spolehlivé dodávky zboží z libovolného místa na světě.

Jsme vždy připraveni poradit našim zákazníkům a nabídnout optimální schéma dodávky nákladů podle vlastních preferencí a priorit!