Schémata podvodu v multimodální přepravě

Schematy oszustw w przewozach

„Mezinárodní obchod již podle definice zahrnuje účast několika zúčastněných stran v různých částech světa. Podvodná činnost zde byla vždy rizikovým faktorem. Buďte opatrní při výběru místních dopravců a agentů,“ varuje mezinárodní pojišťovna TTClub.

Toto varování od největšího provozovatele pojišťovacích služeb bylo rozšířeno kvůli stále častějším podvodům v segmentu multimodální přepravy: „V poslední době došlo k velkému množství případů podvodné činnosti, zejména s účastí čínských speditérů.“

Jak funguje schéma podvodu

Mezinárodní speditéři v mnoha případech využívají služeb jiných místních dopravců a agentů. Tato spolupráce je často dlouhodobá a oboustranná. Problémy mohou nastat při uzavření smlouvy o spolupráci s novým dodavatelem, nebo v případě, když starý dodavatel změnil vlastníka nebo vedoucího. Právě v takových okamžicích se vyskytují zvýšená rizika, že se stanete obětí podvodu.

Jedno z nejpoužívanějších schémat podvodu v multimodální přepravě je následující:

odesílatel-podvodník převezme originál konosamentu, odmítne jej vydat / propustit, zadržuje náklad a požaduje výkupné z přepravce.

Obvykle při organizaci dopravy operátor nákladu (speditér), který organizuje zásilku nákladu, se bude nazývat odesílatelem nákladu na konosament pro kontrolu dokladů. „Spouštěcí bod“ je v přístavu určení, když náklad dorazí a nikdo tam neobdržel originál konosamentu. Dopravce, který přijímá zásilku, kontaktuje speditéra-odesílatele, žádá o předání konosamentu a jako odpověď dostává požadavek přeposlat novou platbu za převod konosamentu. Odůvodnění dodatečných plateb může být různé: neodkladné platby třetím stranám, pokuty nebo neočekávané poplatky. Částka závisí na velikosti zásilky kontejnerů. Obvykle vyžadují desítky tisíc dolarů.

Před dopravcem-příjemcem vstává dilema: platit či nikoliv. Platba nezaručuje, že nepoctivý speditér-odesílatel vydá / propustí konosament, protože není určité, že je vůbec zákonnou oprávněnou organizací. Rozhodnutí neplatit dle požadavku potenciálně může přivést k finančně a obchodně nebezpečným sporům se zákazníky.

Pokud mezi stranami existuje jazyková bariéra, různé jurisdikce, rozdíl v časovém pásmu a vzdálenost, řešení situace může být složité a drahé: bude nutné zapojit místní advokátní kancelář k dosažení mírového řešení s podvodnou organizací, k získání originálu konosamentu a převzetí zboží na místě určení.

TTClub doporučuje

Pokud je rozhodnutí o změně nebo využívání služeb alternativního agenta způsobeno nepředvídatelnými okolnostmi, ověření zákonnosti dodavatele by mělo být velmi důkladné. „Buďte velmi opatrní v případech, kdy se místní agenti vyhledávají online. Například nízké sazby (poplatky za poskytnuté služby) jsou často špatným výběrovým kritériem. Máte-li pochybnosti o tom, že navrhované podmínky jsou příliš dobré, aby byly pravdivé, vaše pochybnosti věrohodně nejsou neopodstatněné...

V době, kdy může být jakýkoli dokument falšován, ověřování dodavatele pouze na základě elektronických dokumentů by již nemělo být považováno za spolehlivý nástroj pro ověření legitimity organizace.“

Pokud jde o případy s čínskými organizacemi, odborníci TTClub doporučují postupovat takto:

• Je-li to možné, konzultujte s dalšími dopravci, kteří se vyznávají v tomto trhu a mohou doporučit spolehlivého kandidáta.

• Požádejte o radu místní kancelář TTClub.

• Konzultujte s Čínskou mezinárodní asociací dopravců (CIFA) www.cifa.org.cn. CIFA má řadu specializovaných oddělení, jako je například „oddělení pro otázky členství“ (e-mail: wangxy@cifa.org.cn) a „Hodnocení úvěrového rizika“ (e-mail: linzhong@cifa.org.cn).

• Prověřte informace, které jsou k dispozici na oficiálních webových stránkách, jako je například Národní informační úvěrový systém (http://www.gsxt.gov.cn/index.html). Tyto stránky obsahují informace o všech registrovaných organizacích, informace o zrušení licence, informace o pokutách od správních orgánů, soudních řízeních a soudních rozhodnutích.

• Používajte oficiální webové stránky Čínské lodní dopravy http://www.chineseshipping.com.cn/bl/blzcd01.asp. Tyto stránky obsahují informace o všech dopravcích, kteří jsou řádně registrováni jako dopravci neprovozující lodní přepravu (Non-Vessel Operating Common Carrier (NVOCC)).

• Pokud máte pochybnosti, zapojte místního právníka, který bude prověřovat angažovaného odesílatele. To bude mít za následky určité počáteční náklady, ale výrazně sníží riziko, že se stanete obětí podvodné činnosti.