Sazby pronájmu kontejnerových lodí v lednu klesly o 8 %

Sazby pronájmu kontejnerových lodí klesaly již 11 měsíců v řadě, ale zatím zůstávají v průměru o 60 % vyšší než na konci předkovidového 2019.

Charterové sazby dosáhly vrcholu loni na jaře a od té doby jsou na poklesu. Ve srovnání s maximálními hodnotami z března 2022 se sazby snížily v průměru 4,5krát. Nejvíce se v tomto období snížilo nájemné za kontejnerové lodě třídy Panamax – více než 5x. Nejstabilnější byly extrémní segmenty – největší a nejmenší lodě. Sazby za jejich pronájem se za poslední rok snížily 3,5krát.

Za poslední měsíc klesly sazby za pronájem kontejnerových lodí v průměru o 8 %, uvádí Alphaliner. Nejdynamičtěji klesaly náklady na pronájem plavidel s kapacitou nad 5,5 tis. TEU: -19 % v lednu, nejmenší ztráty byly zaznamenány v segmentu feederů: cca -4 %.