Rychlost kontejnerových lodí klesá kvůli úspornosti a ekologii

V prvním čtvrtletí roku 2023 klesla průměrná rychlost kontejnerových lodí na linkových trasách na 13,8 uzlů, což je o 4 % méně než o rok dříve, podle BIMCO. Zpomalení lodí umožňuje dopravcům regulovat nabídku kapacity na trhu, snižuje spotřebu bunkrového paliva a emise skleníkových plynů.

RightShip odhaduje, že zpomalení rychlosti o 10 % snižuje spotřebu paliva o 27 % s odpovídajícím snížením emisí.

V loňském roce, v situaci vysoké poptávky, zpoždění v dodavatelských řetězcích a přetížení přístavů, byli dopravci nuceni zvýšit rychlost lodí o 4 % meziročně.

BIMCO poznamenává, že v letošním roce vzrostla role nových ekologických předpisů jako faktoru při zpomalování lodí. Od začátku roku vstoupila v platnost nová opatření IMO zaměřená na snížení emisí skleníkových plynů z lodí.