Rok 2023 bude pro trh námořní dopravy „extrémně náročný“

Analytik námořní a letecké přepravy Xeneta předpovídá, že rok 2023 bude „extrémně náročný“ pro trh námořní dopravy a „turbulentní“ pro trh letecké dopravy. Objem námořní dopravy se sníží asi o 2,5 %.

Nabídka kapacity se přitom podle odhadů analytiků v příštím roce zvýší minimálně o 5 %. Snížená poptávka zanechá nejméně 1 milion TEU bez práce.

Kombinace klesající poptávky a zvýšené kapacity nevyhnutelně zatíží sazby.

Xeneta předpovídá, že spotové sazby na některých trasách klesnou v první polovině roku 2023 pod úroveň před pandemií, smluvní sazby také klesnou s vypršením platnosti starých smluv a nové budou uzavírány za podmínek, které budou lépe odpovídat aktuálním tržním podmínkám. Ale v první polovině roku zůstanou dlouhodobé sazby nad spotovými sazbami.