Rizika a omezení na trhu nákladní dopravy v důsledku politické krize v Bělorusku

Politická krize v Bělorusku zjevně povede k negativním ekonomickým důsledkům pro samotnou republiku a s vysokou mírou pravděpodobnosti ke změnám na trhu nákladní dopravy mezi Evropskou unií a Ruskou federací. Zejména bychom měli očekávat přerozdělení toků tranzitního nákladu, pokud Minsk implementuje své hrozby v reakci na sankce Polska a pobaltských zemí.

Existují dvě prohlášení prezidenta Běloruské republiky: první se týká přeorientování běloruské nákladní dopravy z litevských přístavů do ruských přístavů; ve druhém prohlášení Alexander Lukašenko uvedl, že se Minsk chystá uzavřít hranici s Polskem v oblasti Brestu a Grodna a blokovat tranzit zboží ze západní Evropy. 

Do jaké míry mají tyto plány šanci na realizaci a jaké budou mít následky, jaký to bude mít dopad na účastníky trhu nákladní dopravy – podrobněji čtěte v komentářích ředitele společnosti TELS CARGO pro automobilovou dopravu Andreye Abragimoviche.

Andrey, na co by se měli na základě všech následných prohlášení prezidenta Běloruské republiky připravit přepravci a vlastníci nákladu?

Realizace plánů na přesun běloruského tranzitu z litevských přístavů do Kaliningradu a Petrohradu je velmi pravděpodobná. Lze navíc předpokládat, že pobaltské země mohou blokovat tranzit přes své území také z Kaliningradu, a poté zůstane pouze Petrohrad.

Z ekonomického hlediska tato rozhodnutí nejsou pro Bělorusko přínosná, nyní však získává větší váhu politická motivace běloruského vedení. Důležité je, že takové postupy jsou výhodné pro Ruskou federaci.

Proč přesně je to pro Rusko výhodné?

Výhody jsou jasné:

  1. zvýšení manipulace s nákladem v ruských přístavech;
  2. zvýšení tranzitního potenciálu ruských území (velký dar pro regiony Leningrad a Pskov);
  3. zvýšení konkurenceschopnosti řady ruských výrobců v důsledku zvýšení nákladů na běloruský vývoz (Uralkali může jásat).

Vedení Běloruska již dlouho hovoří o odmítnutí služeb pobaltských přístavů ve prospěch ruských, zatím ale k tomu nikdy nedošlo kvůli ekonomické nevýhodě. Nyní byly vytvořeny silné předpoklady pro přechod od slov k činům a Rusko tuto šanci, příležitost ovlivnit Bělorusko za současných podmínek, s největší pravděpodobností nepromarní.

Zatím však není jasné, jak to všechno ovlivní soukromé podnikání - budou existovat nějaké překážky ve využívání přístavů EU, nebo se nové požadavky budou vztahovat pouze na státní podniky?

A co uzavření hranice s Polskem? Zdá se, že se jedná o nějaký mimořádně tvrdý krok, který způsobí problémy všem účastníkům trhu?

Existuje naděje, že hrozby vyjádřené běloruským prezidentem nebudou realizovány, protože nejsou prospěšné ani pro Bělorusko, ani pro Rusko, ale budou velmi prospěšné pro Litvu, Lotyšsko a Ukrajinu - jejich tranzitní potenciál se zvýší. Bělorusko přijde o příjmy z tranzitu, ruským a běloruským dopravcům vzniknou další ztráty, dovážené zboží, výrobní suroviny a komponenty zdraží.

Ale pojďme simulovat tuto situaci: bělorusko-polská hranice je uzavřena. Jak to ovlivní účastníky logistického trhu?

Auta budou objíždět Bělorusko přes Ukrajinu a Litvu. Tato situace bude mít tyto následky:

  • čas a náklady na doručení se zvýší v důsledku prodloužení tras;
  • existuje riziko nedostatku dopravních kapacit z důvodu nedostatku ukrajinských a litevských tranzitních povolení. A přesto že u ruských dopravců není počet povolení Litvy a Ukrajiny omezen, v důsledku prudkého nárůstu provozu povolení se mohou rychle vyčerpat.

To znamená, že tranzit evropského zboží v tomto případě nebude v zásadě blokován, ale dodání bude delší a dražší. Kdo tím bude nejvíce trpět? Rusové a Bělorusové. Proto si myslím, že ruská strana bude varovat vedení Běloruska v přijímání takových opatření. I když je v dnešní době velmi obtížné něco s jistotou tvrdit - možná nerozumíme celé motivaci politického a ekonomického vedení našich zemí.

Kromě výše uvedeného existují ještě další rizika v souvislosti s běloruskou politickou krizí?

Existuje riziko, že v důsledku prudkého zhoršení mezistátních vztahů s Běloruskou republikou mohou evropské země (zejména Polsko) významně snížit kvóty povolení pro mezinárodní silniční dopravu pro běloruské dopravce. Už rok od roku počty povolení klesaly, jednání o výměně dalších povolení byla vždy velmi obtížná. Nyní lze kvóty snížit ještě více a bez možnosti vyjednat další objemy. Tím se výrazně sníží možnosti běloruských dopravních společností na dopravním trhu do / z Evropy.
Pro majitele nákladů to bude znamenat růst logistických nákladů v důsledku snížení přepravních kapacit v tomto směru.