Prognóza přepravních sazeb v mezinárodní silniční dopravě na roky 2023 až 25

Marketingové oddělení společnost TELS GLOBAL vytvořilo prognózu cen za silniční přepravu FTL do/z/uvnitř EU na roky 2023 až 25. Ve zprávě se zdůrazňuje, že předpovědi v situaci současné globální krize mají extrémně nízkou přesnost.

Zvláštnost této krize a její odlišnost od předchozích spočívá v následujícím: není vnitrosystémová (kdy subjekty řeší problémy v rámci existujících pravidel a zákonů), jde o krizi samotného světového systému vztahů. Takové krize je těžké předvídat, protože existuje obrovské množství možností pro vývoj událostí. Přítomnost vojenské složky v krizi s perspektivou eskalace prakticky vylučuje možnost více či méně přesné prognózy.

S plným pochopením toho, že v současné situaci mají jakékoli předpovědi nízkou přesnost dokonce v horizontu několika měsíců, hospodářské subjekty stále potřebují plánování, a proto jsou potřebné prognózy.

Podobné předpovědi v TELS GLOBAL jsou vytvářeny ve dvou fázích: nejprve se provádí funkční matematická analýza na základě vybraného souboru dat, poté jsou výsledky výpočtů podrobeny kritické expertní analýze – je hodnocena jejich shoda s aktuální situací a trendy na trhu. Pokud se matematické výpočty a obecná expertní analýza vzájemně podporují, výsledná data se považují za vhodné pro použití.

Politicko-sociální a ekonomické faktory

Hlavní politické a sociální faktory, které ovlivní další vývoj situace:
 • Ruská federace bude v dohledné době udržovat svůj politický kurz. I při poklesu životní úrovně obyvatel zůstane politický systém stabilní.
 • Rizika hospodářské destabilizace a sociálních nepokojů v evropských zemích se zvyšují. S ekonomickými potížemi v pozadí bude podnikatelské prostředí v Evropě charakterizováno zvýšenou konkurencí a protekcionismem, což se může projevit diskriminací zahraničních podniků.
 • Kvůli vysokým nákladům na energetické zdroje mohou některé země EU ustoupit od tvrdé protiruské agendy. Ale postoj Polska a pobaltských států k Ruské federaci se zhorší téměř při jakémkoli vývoji událostí, což vytvoří logistické bariéry pro obchod „staré“ Evropy s Ruskou federací.
 • Sankce EU přispívají k růstu politických a obchodních vztahů Ruské federace s Čínou, Indií, Tureckem, Íránem, Pákistánem a dalšími zeměmi Blízkého východu a Asie. Tyto země se zároveň vyhýbají explicitní účasti v globální politické konfrontaci: snaží se získat maximální prospěch z obratu Ruska na východ, ale zároveň se nevystavit riziku sekundárních amerických sankcí.

Hlavní ekonomické faktory ovlivňující růst cen za přepravu:

 • Světový obchod se stal regionálním, tedy obchodem v rámci regionů a mezi nimi. Vojenský konflikt na Ukrajině přispívá k rozdělení světové ekonomiky na geopolitické bloky s odlišnými technologickými standardy, systémy přeshraničních plateb a rezervními měnami. Logistické toky surovin a hotových výrobků se mění, sazby za přepravu a náklady na dopravu rostou.
 • Zvyšují se technické a provozní náklady dopravních podniků: zdražují vozidla a jejich údržba, pohonné hmoty a maziva.
 • Ke zvýšení sazeb přispěje i rostoucí nedostatek řidičů. Podle IRU roste počet volných pozic pro řidiče těžkých nákladních vozidel v Evropě v posledních dvou letech o 40 % ročně.

Prognóza sazeb založená na modelu lineárního trendu a sezónnosti s přihlédnutím k retrospektivě

Podle prognózy bychom v roce 2023 měli očekávat následující úroveň sazeb (výběrově):

 • z/do západní, střední Evropy, Balkánu do/z ČR, Slovenska – 1111 eur – průměrná hodnota, (1027 až 1196 eur – rozsah min/max);
 • z/do západní, střední Evropy, Balkánu do/z Velké Británie – 2226 (1703 až 1248);
 • z/do západní, střední Evropy, Balkánu do/z Polska – 2032 (1698 až 2365);
 • z Německa, Rakouska, Švýcarska, Dánska do Ruské federace – 4772 (3946 až 5597);
 • z České republiky, Slovenska do Ruské federace – 4453 (3764 až 5143);
 • z Polska do Ruské federace – 3731 (3024 až 4438);
 • ze střední části Ruské federace do střední a západní Evropy – 6143 (4955 až 7297);
 • z Evropy do Kazachstánu, Střední Asie – 11275 (9353 až 13197).

Celou zprávu ohledně předpovědi přepravních sazeb do/z/uvnitř EU na roky 2023 až 25 mohou klienti TELS GLOBAL dostat od svých kurátorů.