Prodloužené víkendy – nejlepší doba pro dopravní podvodníky

Specifika práce dopravních společností poskytuje podvodníkům široký prostor pro rozšíření jejich činnosti. TELS GLOBAL se také pravidelně stává terčem útoků lupičů nákladů. K odrazení zlodějů je vytvořen efektivní systém kontrol a přístupu ke spolupráci.

Případ z praxe

Před Velikonocemi a prodlouženými víkendy dostal Department SRM (práce s dopravními společnostmi) za úkol umožnit nové dopravní společnosti přístup ke spolupáci . Náklad nelikvidní – chemické produkty, trasa přepravy –Polsko - Německo, cena 50 000 EUR.

Karta Dopravce byla vyplněna v souladu s požadavky, povinné doklady byly přiložené a aktuální, v oficiálních otevřených zdrojích byly nalezeny take potřebné informace pro posouzení spolehlivosti kontrahenta. Potenciální Přepravce měl dokonce účet na burze Trans.eu s několika pozitivními odezvami. Zdálo se, že je všechno v pořádku, ale:

  1. Společnost byla zaregistrována nedávno.
  2. Společnost je registrována na virtuální adrese.
  3. Na přepravní burze jsou uvedeny kontaktní informace jenom jednoho zaměstnance, který je zároveň majitelem a manažerem.

Za účelem dodatečné kontroly jsme požádali dopravce o další informace:

  1. Vyžádali jsme si dokument potvrzující, že se dopravce skutečně právně a fakticky nachází na uvedené adrese.
  2. Požádali jsme o dodatečné doporučení.
  3. Navrhli jsme připojit vozidlo, které bude provádět první přepravu, ke sledovacímu systému Project44.

Tyto dodatečné požadavky nebyly splněny, v důsledku čehož bylo rozhodnuto o zamítnutí přístupu tohoto dopravce k provedení přepravy, nehledě na vytrvalé prosby našeho manažera o povolení spolupráce (nabízená sazba byla velmi přitažlivá a dopravce budil důvěru).

O několik týdnů později název této společnosti figuroval na internetu v hlavních správách „Podvody v nákladní dopravě “. Na finty tohoto „dopravce“ současně naletěly 3 společnosti, byly odcizeny náklady v hodnotě více než 238 tisíc eur, telefon podvodníka byl vypnutý a virtuální kancelář – uzavřena.

Závěry

Nejčastěji „uzkým hrdlem“ při kontrole kontrahenta je nedostatečná skrupulóznost a spěch zamestnanců při plnění pravidel přijímání dodavatelů ke spolupráci.

Je důležité si pamatovat, že jakékoli svátky a prodloužené víkendy jsou pro podvodníky tím nejlepším obdobím. Za tento vyhrazený čas stihnou zloděje nejen schovat se s nákladem, ale i prodat ho.

Požadavek na registraci vozidla v systému sledování nákladu v režimu reálného času je normálně přijímán svědomitými dopravci, ale negativně - podvodníky. I když samotná skutečnost odmítnutí není ještě přiznakem zločinného úmyslu a souhlas nezaručuje ochranu proti krádeží nákladů, v kombinaci s dalšími kontrolními opatřeními to tvoří překážku pro realizaci podvodných planů.