Průjezd po Turecku je nyní zpoplatněn, jinak nevypustí ze země

Od 17. února Turecko zavedlo povinné mýtné za používání zpoplatněných dálnic a mostů pro vozidla se zahraniční registrací.

Podle ministra dopravy, plavby a komunikací Ahmeta Arslana, volný pohyb vozidel se zahraničními poznávacími značkami na tureckých pozemních komunikacích „způsobil značné škody tureckému hospodářství“. Právě tato situace je teď opravena.

Jak sdělilo ministerstvo, účastníci provozu se zahraničními registračními značkami budou platit průjezd zpoplatněných dálnic a mostů bez ohledu na národnost. Vozidla, jejichž řidiči nezaplatili používání zpoplatněných dálnic a mostů, nebudou moct opustit zemi, pokud se nezaplatí odpovídající pokuta.

Celní orgány Turecka získaly právo nepouštět ze země vozidla, když nebyla provedena platba za jejich projetí po dálnicích a mostech. Dříve kontrolující orgány Turecka v takových případech neměli možnost používat administrativní opatření vůči zahraničním dopravcům.

Seznam dálnic a mostů, průjezd po nichž se zpoplatňuje, stejně jako sazby mýtného, jsou uvedeny na internetových stránkách Generálního ředitelství silnic Turecka http: //www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteEng/Root/Tolls.aspx

Zdroj: BAME (baifby.com)