Poptávka po kontejnerové dopravě klesá, zisky dopravců rostou

Společnost Moller-Maersk, největší námořní přepravce na světě, ve své zprávě za druhé čtvrtletí uvedl, že očekává pokles poptávky po kontejnerové přepravě v situaci ekonomické nejistoty, klesající důvěry spotřebitelů a přetížených dodavatelských řetězců.

Objem globálního trhu kontejnerové dopravy za druhé čtvrtletí klesl o 2,3 % ve srovnání s druhým čtvrtletím roku 2021. Geopolitická nejistota a zrychlující se inflace v důsledku rostoucích cen energií nadále negativně ovlivňují spotřebitelskou náladu.

Vytíženost kontejnerových linek společnosti Maersk na oceánských trasách byla ve druhém čtvrtletí o 7,4 % nižší než ve stejném období roku 2021. Společnost zároveň oznámila rekordní výsledky za čtvrtletí. Její tržby vzrostly o 52 % na 21,7 miliardy USD a EBITDA (zisk před odvodem daní, úroků z úvěrů, bez odpisů na opotřebení a amortizaci) se více než zdvojnásobil na 10,3 miliardy USD.

I přes zhoršení prognóz poptávky po přepravě společnost očekává dobré výsledky v roce 2022. V loňském roce byly finanční výsledky Maersk nejvyšší v historii.

Spotové a smluvní sazby – protichůdný pohyb

Průměrná sazba přepravy naloženého 40stopého kontejneru byla ve druhém čtvrtletí roku 2022 o 64 % vyšší než o rok dříve a činila 4,98 tis. USD. Zároveň spotové sazby ve druhém čtvrtletí výrazně poklesly ve srovnání s vrcholnými hodnotami na začátku roku, zatímco sazby u dlouhodobých kontraktů vzrostly.

Podle tržních odborníků využili operátoři linek nedostatek kapacit k tomu, aby povzbudili zákazníky k uzavírání dlouhodobých smluv za přemrštěné sazby. Konkrétně Maersk v uplynulém čtvrtletí přepravil 1,9 mil. FEU na základě dlouhodobých smluv uzavřených na dobu delší než dva roky – podíl smluvních obchodů na dlouhých tresách vzrostl na 72 %.