Polsko jako překážka na cestě do Evropy

Cargo_630.jpg

Polsko každoročně snižuje kvóty na povolení pro mezinárodní silniční přepravu pro dopravce z Ruska, Běloruska a Ukrajiny, což vede ke snížení přepravních možností do / z Evropy a ke zvýšení přepravních sazeb. V tomto roce Evropská obchodní asociace (European Business Association, EBA) uvedla, že již v srpnu ukrajinští podnikatelé téměř vyčerpali své kvóty na mezinárodní silniční přepravu zboží ve směru Polska. A jak píše zdroj dsnews.ua, „Polsko nemá v úmyslu zvyšovat počet povolení pro mezinárodní nákladní silniční přepravu, a to i přes jakékoli argumenty Ukrajiny.“

Polští dopravci mají dostatek ukrajinských povolení k pokrytí potřeb zákazníků přepravy na / z Ukrajiny, ale jejich služby jsou mnohem dražší.

„Situace na trhu nákladní dopravy ve směru Polsko – Ukrajina se opakuje několik posledních let, ale každým rokem se zhoršuje.“ S rostoucím trhem nákladní dopravy polská strana počet povolení pro ukrajinské dopravce snižuje, což motivuje tím, že chtějí zvýšit podíl polských dopravců na ukrajinském trhu. Ale ve skutečnosti, aby se polský dopravce zajímal o Ukrajinu, je nutné zvýšit přepravní ceny o 25–30%. Na konci loňského roku, kdy povolení skončila, situace na trhu byla téměř panická – zbývající povolení se obchodovala za 400–500 EUR. Sazby za dopravu se zvýšily o 50–70%, nebo dokonce o 100%. Co se stane v tomto roce? Opakování něčeho podobného je možné,“ uvedli zaměstnanci kyjevské pobočky Skupiny společností TELS.

Mělo by být zřejmé, že ukrajinští dopravci jsou vzhledem ke své zeměpisné poloze o něco méně závislí na polských povoleních na přepravu do / z Evropy než dopravci v Rusku a Bělorusku.

Pro dopravce z Běloruska byla kvóta polských tranzitních povolení pro silniční přepravu v roce 2019 rovněž snížena o 4% ve srovnání s rokem 2018, přestože Bělorusko požádalo o její zvýšení o 10%. Ředitel odboru silniční dopravy polského ministerstva infrastruktury pak odpověděl: „Přijali jsme politiku snižování kvót pro země mimo EU.“

Zasedání rusko-polské smíšené komise o výměně povolení pro mezinárodní silniční přepravu již začala být opakujícím se každoročně seriálem, když se strany po několika vyjednávacích kolech s obtížemi dohodnou, navíc s rizikem, že nestihnou vyřešit problému do začátku roku. To se již stalo dvakrát: začátkem roků 2012 a 2016 ruští dopravci byli nuceni organizovat tratě mimo Polsko, používat trajekty, což zvýšilo jejich náklady a snížilo konkurenceschopnost, pokud se strany domlouvaly.

Upřímně řekneme, že až do roku 2014 byly vyjednávací pozice ruské strany mnohem výhodnější a situace byla spíše opačná – polští dopravci žádali Rusko každý rok o zvýšení nedostatečného počtu povolení „do / ze třetích zemí“, ale od roku 2005 počet takových povolení se stále snižoval. Po roce 2015 se situace změnila: polské dopravní společnosti se během krize v Rusku, po sankčních a dalších omezeních úspěšně přesměrovaly na pohodlnější trh EU, směr do Ruska se stal méně zajímavým. Ruské dopravní společnosti nyní převzaly roli žadatele bez velkého úspěchu. Za těchto okolností si polská strana může dovolit udržovat tvrdý postoj při jednáních a požadovat pro sebe příznivější podmínky.

Jak tento problém účastníci trhu řeší?

Pro velké přepravní společnosti jedním ze způsobů, jak vyřešit problém nedostatku polských tranzitních povolení, je registrace jejich podniků v zemích EU.

„Každoročné snížení kvót polských povolení pro tranzitní silniční dopravu nám neumožňuje rozvíjet se, zvyšovat objem dopravy na tu úroveň, kterou můžeme vzít od našich zákazníků. Jedním z řešení, které pro nás snižuje závažnost problému, je otevření našeho vozového parku v České republice. Doprava s českou registrací téměř úplně odstraňuje omezení tranzitu přes Polsko a s dvoustrannými povoleními mezi Českou republikou a Ruskou federací neexistují žádné problémy,“ řekl Andrej Abragimovič, ředitel podniku pro silniční přepravu společnosti TELS.

Za současných okolností se střední a velké zasilatelské společnosti stávají přitažlivějšími logistickými dodavateli, kteří jsou díky alternativním logistickým schématům schopni obejít nedostatek dopravy v určitém směru. Smluvní forma práce s logistickými poskytovateli, při které jsou náklady na služby stanoveny na určité období, pomáhá majitelům nákladů vyhnout se neplánovaným výdajům během období prudkého zvýšení sazeb dopravců.

Prakticky necítí problém s nedostatkem jakýchkoli povolení zákazníci sběrné nákladní dopravy: přeprava se zde provádí ve dvou etapách – obvykle do konsolidačního skladu v Polsku nebo Litvě, poté do cílové země, a zasílatelský dodavatel zcela řeší otázky týkající se výběru optimální trasy a dopravců.

Závažnost tohoto problému byla snížena také v případě kompletní přepravy určitých druhů zboží, které vyžaduje označování v souladu s požadavky EAHU: přeprava probíhá také ve dvou etapách – s vykládkou zboží ve skladu pro manipulaci s nákladem v Polsku, Litvě nebo Bělorusku, přičemž v každé fázi je vybrán jiný přepravce.

V ostatních případech musí být zákazník kompletní silniční přepravy (FTL) bez dlouhodobých smluv s logistickým dodavatelem připraven na výrazné zvýšení logistických nákladů při směřování do / z EU na konci roku.

Použité zdroje: rzd-partner.ru, dsnews.ua, telsgroup.ru