Polské úřady chrání své dopravce před nekalou konkurencí

Státní inspektoráty a úřady prověřují skoro 60 dopravních společností s účastí běloruského a ruského kapitálu, které působí v Polsku, řekli polským médiím náměstek ministra infrastruktury Rafal Weber a Alwin Gajadhur, vrchní inspektor silniční dopravy.

U řidičů se kontroluje odpovídající kvalifikace, lékařská a psychologická vyšetření, vozidla, kterými disponují provozovatelé, shoda s požadavky, které musely firmy splnit při získání povolení k výkonu odborné činnosti dopravce. Krajské dopravní inspektoráty se zaměřují na dodržování normativů pracovní doby u řidičů.

Zjištěná porušení ve společnostech jsou poměrně významná. K častým narušením patří nedodržování norem pracovní doby ze strany řidičů – včetně zkrácení doby odpočinku, překročení doby řízení a také špatná evidence činnosti řidičů v evidenčních listech a kartách řidičů.

Téměř u všech společností bylo zjištěno porušení ustanovení zákona o silniční dopravě.

Jak uvedl Alwin Gajadhur, inspektorát silniční dopravy chrání tuzemské dopravce před nekalou konkurencí.

Zdroj: trans.info