Pokuty za dopravní přestupky v Maďarsku se zvýší o 30%

Zvýšení pokut za dopravní přestupky v Maďarsku od 1. září se týká téměř všeho: od překročení povolené rychlosti až po porušení doby řízení a překročení hmotnostních nebo rozměrových limitů.

Například:

  • minimální pokuta za překročení povolené rychlosti bude činit 39 tisíc forintů (100 eur), maximální výše — 390 tisíc forintů (1006 eur);
  • za jízdu na červenou zaplatí řidič 65 tisíc forintů (167 eur);
  • za přetížení vozidla mohou být uděleny pokuty v rozmezí od 65 tisíc forintů (167 eur)  do 650 tisíc forintů (1,7 tisí eur).

Pokuty spojené s dopravou:

  • za přepravu bez povolení hrozí pokuta ve výši 780 tisíc forintů (2037 eur), ale pokud je vyžádováno mezinárodní povolení, bude pokuta pro dopravce činit vice než 1 milion forintů (2579 eur);
  • pokud zahraniční řidič nemůže poskytnout informace potřebné k ověření odjezdu, hrozí mu v tomto případě pokuta 260 tisíc forintů (670 eur),
  • za překročení doby řízení může být udělena pokuta v rozmezí od 13 tisíc forintů (33 eur) do 390 tisíc forintů (1006 eur).

Pokuty spojené s tachografy a kartami tachografů:

  • za nepřítomnost tachografu může být uložena pokuta ve výší 1 milion forintů (2579 eur);
  • pokud řidič používá více než jednu paměťovu kartu řidiče, hrozí mu pokuta ve výši 520 tisíc forintů (1341 eur);
  • pokud někdo používá padělanou paměťovu kartu řidiče, hrozí mu pokuta 780 tisíc forintů (2012 eur);
  • pokud řidič používá zařízení nebo přístroje, které jsou vhodné k podvodům a které jsou schopné změnit údaje zaznamenané tachografem, pak může být udělěna pokuta ve výši 1 milion forintů (2579 eur). Pokutu zaplati jak řidič, tak i dopravce.

Asociace silničních dopravců (MKFE) doporučila vládě zaměřit více kontrol na zahraniční dopravce. Zejména evidovat licence cizinců nebo registrace BiReg, a také uplatňovat sankce proti dopravcům ze třetích zemí za nepoužívání chytrých tachografů.